Llaeth yfed amrwd a hufen amrwd

Diweddarwyd ar:
26 Ionawr 2016
Gall llaeth heb ei basteureiddio (llaeth 'amrwd') a hufen 'amrwd' gynnwys bacteria niweidiol sy'n achosi gwenwyn bwyd. Os oes gennych system imiwnedd wan, byddwch yn fwy agored i wenwyn bwyd a ni ddylech yfed llaeth na hufen heb eu pasteureiddio. Ystyrir menywod beichiog, babanod a phlant i fod yn grwpiau sy'n agored i niwed.

Pasteurieddio yw'r broses o drin llaeth â gwres. Y bwriad yw lladd bacteria er mwyn atal gwenwyn bwyd.

Os rydych yn prynu llaeth neu hufen heb eu pasteureiddio – o wartheg, geifr neu ddefaid – dylech sicrhau eich bod yn ei gadw yn yr oergell am ei fod yn mynd yn ddrwg yn gyflym. Mae hyn yn golygu bod bacteria yn lluosi, ac mae'r risg o wenwyn bwyd yn cynyddu. 

Mae'n rhaid bod rhybudd ar laeth a hufen heb eu pasteureiddio sy'n datgan nad ydynt wedi eu trin â gwres a gallant gynnwys bacteria niweidiol. Yng Nghymru yn unig, mae'n rhaid cynnwys rhybudd ychwanegol ar gyfer grwpiau sy'n agored i niwed.

Mae'n rhaid i bob gynhyrchydd llaeth yfed amrwd gofrestru â'r Asiantaeth Safonau Bwyd.

Mae llaeth yfed amrwd neu hufen amrwd ar werth yn uniongyrchol i ddefnyddwyr ar rai ffermydd, mewn siopau fferm ac ar farchnadoedd ffermwyr. Caiff rhestr o'r cynhyrchwyr hyn sydd â'r hawl i werthu yn uniongyrchol i ddefnyddwyr yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon ei chyhoeddi yn hwyrach eleni. 

Mae llaeth yfed amrwd a hufen amrwd wedi'u gwahardd yn yr Alban.