Bwrdd Safonau Gwin

wine glass
Mae'r Asiantaeth am sicrhau bod rheoliadau gwin yr UE yn cael eu gorfodi yn y DU. Mae hefyd yn cynnal Cofrestrfa Gwinllannoedd y DU.

Mae ein cyfrifoldebau gorfodi yn berthnasol i’r holl safleoedd a masnachwyr yn y gadwyn farchnata a chynhyrchu, gan gynnwys cyfanwerthwyr, warysau a gwinllannoedd. Mae safleoedd manwerthu (retail premises) yn dod o dan reolaeth Safonau Masnach Awdurdodau Lleol, yn yr un modd â gofynion cyfraith drwyddedu 2005 (mae rhagor o fanylion am drwyddedu ar gael ar wefan yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon).

Mae Cofrestrfa Gwinllannoedd y DU yn cofnodi’r ardal sydd wedi’i gorchuddio gan winllannoedd a chynhaeaf flynyddol tyfwyr a chynhyrchwyr.

Ein amcanion

  • annog tyfwyr a masnachwyr i gydymffurfio â chyfreithiau gwin drwy gynnig cyngor ac addysg
  • cynnal rhaglen o arolygon gan ddadansoddi risg er mwyn cyflwyno gwasanaeth cost-effeithiol wedi’i dargedu
  • nodi tor-cyfraith a chasglu tystiolaeth er mwyn dwyn achosion cyfreithiol pan fo angen
  • cydweithio’n agos â chyrff rheoleiddiol eraill

Cysylltwch â ni

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â John Boodle:
Food Standards Agency
Wine Standards
Enforcement and Local Authority Delivery Division
125 Kingsway
London
WC2B 6NH

E-bost: John.Boodle@foodstandards.gsi.gov.uk
Ffôn: 0207 276 8351