Cig a hylendid cig

Pig carcasses hanging up
Mae'r adran hon yn ymwneud â'r diwydiannau cynhyrchu a phrosesu cig. Yma cewch ddysgu mwy am y prosesau trwyddedu, arolygu ac adrodd sy'n llywodraethu'r diwydiannau hyn.

More in this section