Canllawiau i’r Diwydiant Cig (MIG)

Diweddarwyd ar:
7 Chwefror 2014
Canllawiau i gynorthwyo gweithredwyr ffatrïoedd cig yn y DU sydd angen cymeradwyaeth a rheolaeth filfeddygol o dan Reoliadau Hylendid Bwyd yr Undeb Ewropeaidd.

Rhagor am y canllawiau

Canllawiau i'r Diwydiant Cig

  • mae’r canllawiau yn amlinellu’r rhwymedigaethau cyfreithiol sy’n berthnasol i weithredwyr busnesau bwyd yn y diwydiant cig, ac yn rhoi cyngor ar sut y gellir bodloni’r rhwymedigaethau hyn
  • nid yw cydymffurfio â’r gyfraith yn wirfoddol ond nid oes rheidrwydd ar weithredwyr i ddilyn y cyngor yn y canllawiau hyn, gan y gallai ffyrdd eraill o sicrhau cydymffurfiaeth â’r gyfraith fod yr un mor ddilys
  • nid yw’r canllawiau yn ddehongliad awdurdodol o’r gyfraith, gan mai dim ond y llysoedd sydd â’r pŵer hwnnw

Datblygwyd a diweddarwyd y canllawiau gyda help panel golygyddol sy’n cynnwys sefydliadau yn y diwydiant, awdurdodau gorfodi a swyddogion yr Asiantaeth.