Gwybodaeth am y gadwyn fwyd

Mae deddfwriaeth hylendid bwyd yr UE yn mynnu bod yn rhaid i weithredwyr lladd-dai ofyn am, derbyn, gwirio a gweithredu ar wybodaeth am y gadwyn fwyd (food chain information neu FCI) ar gyfer pob anifail a gaiff ei anfon i'w ladd a'i fwyta gan bobl.

Mae gwybodaeth am y gadwyn fwyd (FCI) yn cyfrannu at systemau rheoli diogelwch bwyd seiliedig ar HACCP gweithredwyr lladd-dai, a hynny drwy ddarparu gwybodaeth am anifeiliaid a gyflwynir i'w lladd. Bydd llawer o weithredwyr busnesau bwyd eisoes yn gofyn am yr wybodaeth hon gan gyflenwyr eu da byw fel rhan o'u perthynas fasnachol â nhw, ac felly nid oes llawer mwy gan y bobl hyn i'w wneud i gydymffurfio.

Defnyddir FCI gan yr ASB mewn ffatrïoedd i lywio penderfyniadau ynghylch cig a gellir ei defnyddio i bennu gweithdrefnau arolygu ar gyfer anifeiliaid a grwpiau o anifeiliaid.

Rhagor yn yr adran hon