Protocol teledu cylch cyfyng gwirfoddol yr Asiantaeth Safonau Bwyd a'r diwydiant

Diweddarwyd ar:
20 Tachwedd 2017
Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) a'r diwydiant wedi cytuno ar brotocol gwirfoddol a fydd yn caniatáu i Filfeddygon Swyddogol wylio teledu cylch cyfyng mewn lladd-dai er mwyn gwirio safonau lles anifeiliaid.

Lansiwyd menter ar y cyd rhwng yr ASB â'r diwydiant a fydd yn caniatáu i swyddogion 'ar y safle' yr ASB wylio lluniau teledu cylch cyfyng er mwyn gwirio lles anifeiliaid. Mae'r protocol gwirfoddol, sydd wedi'i atodi, yn nodi'r strwythur cytunedig a'r arfer da y dylai Milfeddygon Swyddogol ar safleoedd eu dilyn wrth wylio lluniau teledu cylch cyfyng.

Mae'r ASB yn cefnogi'r defnydd o gamerâu gan weithredwyr busnesau fel rhan o'u systemau ar gyfer monitro a gwarchod lles anifeiliaid. Mae'r cyrff canlynol wedi arwyddo'r protocol hwn: Cymdeithas Proseswyr Cig Prydeinig, Cymdeithas Cyflenwyr Cig Annibynnol, Cyngor Dofednod Prydeinig, Ffederasiwn Cenedlaethol Masnachwyr Cig a Bwyd a Chymdeithas Cyfanwerthwyr Cig yr Alban.