Ffermio

lamb animal
Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd yn gyfrifol am wella diogelwch bwyd ar hyd a lled y gadwyn fwyd. Mae hyn yn cynnwys gwella hylendid ar y fferm a sicrhau nad yw iechyd pobl yn cael ei beryglu heb fod angen o ganlyniad i'r bwyd a roddir i anifeiliaid.

Rhagor yn yr adran hon