Anifeiliaid glân: gwartheg, defaid a dofednod

Os ydych yn mynd â gwartheg a defaid i'w lladd, mae'n rhaid i chi sicrhau bod yr anifeiliaid yn cyrraedd lefel dderbyniol o lendid. Os ydych yn rheoli fferm frwyliaid, sicrhewch bod gennych bioddiogelwch da. Mae'n hanfodol er mwyn diogelu eich adar.

Rhagor yn yr adran hon