Bwyd anifeiliaid

sheep
Mae bwyd anifeiliaid yn chwarae rhan bwysig yn y gadwyn fwyd ac mae ganddo oblygiadau o ran cyfansoddiad ac ansawdd cynhyrchion da byw (llaeth, cig a wyau) y mae pobl yn eu bwyta. Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd yn gyfrifol am lunio'r rheolau ar gyfansoddiad a marchnata bwyd anifeiliaid.

Prif amcanion yr Asiantaeth yn y maes hwn yw helpu i ddiogelu iechyd defnyddwyr ac anifeiliaid. Un o amcanion eraill yr Asiantaeth yn y maes hwn yw sicrhau bod gwybodaeth ddigonol ar gael i'r rheiny sy'n prynu bwyd anifeiliaid er mwyn iddynt allu gwneud dewisiadau gwybodus.

More in this section