Broceriaid Bwyd: Canllawiau i fusnesau

Diweddarwyd ar:
29 Mehefin 2016
Bwriad y canllawiau hyn yw helpu broceriaid bwyd i ddeall eu rhwymedigaethau o dan gyfraith bwyd. Maent hefyd yn nodi ffynonellau pellach o wybodaeth ac yn cynnig eglurder ar y gwahaniaeth rhwng broceriaid ac asiantau.

Bwriad y daflen ffeithiau i broceriaid bwyd yw eu helpu i ddeall eu rhwymedigaethau o dan gyfraith bwyd, gan gynnwys yr angen i gofrestru fel busnes bwyd.

Mae'r daflen cwestiynau ac atebion yn rhoi gwybodaeth mewn mwy o fanylder ac mae'n cynnig cyngor ar arfer da y gall busnesau ei ystyried fel rhan o'u systemau rheoli diogelwch bwyd.