Bwyd a werthir ar-lein

Diweddarwyd ar:
8 Rhagfyr 2016
Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) wedi cyhoeddi canllawiau sy’n rhoi cyngor ymarferol i ddefnyddwyr ar brynu bwyd a werthir ar-lein. Rydym hefyd wedi datblygu canllaw

Mae’r canllawiau yn canolbwyntio ar gyngor i ddefnyddwyr ar sut i brynu bwyd ar-lein yn ddiogel, a chyngor i fusnesau sy’n gwerthu bwyd ar-lein ar ddiogelwch a sut i gydymffurfio â’r gyfraith. 

I gydfynd â’r dogfennau hyn, rydym hefyd wedi creu canllawiau i swyddogion gorfodi sy’n ymdrin â busnesau sy’n gwerthu bwyd ar-lein.