Adnoddau a Strategaethau Gorfodi

Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd yn gweithio gyda swyddogion gorfodi i sicrhau bod cyfraith bwyd a bwyd anifeiliaid yn cael ei gweithredu ar draws y gadwyn fwyd gyfan.

Caiff cyfrifoldebau pob un o’r awdurdodau gorfodi yn y DU eu hamlinellu yn yr Un Cynllun Rheoli Integredig Cenedlaethol ar gyfer y DU.

Mae gwaith yr Asiantaeth gyda swyddogion gorfodi wedi’i amlinellu yn y Cytundeb Fframwaith ar Waith Gorfodi Awdurdodau Lleol. Mae’r ddogfen hon yn rhoi strwythur i fesurau goruchwyliaeth yr Asiantaeth o waith gorfodi awdurdodau lleol.

Mae’r Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd (a’r cod Cyfraith Bwyd Anifeiliaid Cyfatebol) yn amlinellu’r ffordd y dylai awdurdodau lleol roi cyfraith bwyd ar waith, a sut y dylent weithio gyda busnesu bwyd. Caiff canllawiau ymarfer (practice guidance) eu darparu hefyd i roi cymorth pellach i swyddogion gorfodi.

Mae’r Asiantaeth hefyd yn darparu canllawiau ar reoliadau penodol sy’n berthnasol i swyddogion gorfodi a busnesau bwyd er mwyn sicrhau bod y gyfraith yn glir.

Rhagor yn yr adran hon