Archwilio awdurdodau lleol (o 2013 ymlaen)

Mae'r Asiantaeth yn archwilio gwasanaethau gorfodi awdurdodau lleol ac yn darparu adroddiad sy'n amlinellu'r meysydd lle gall yr awdurdod ganolbwyntio ei ymdrechion ar wella. Mae'r adroddiadau hefyd yn dathlu arferion da.

2016

2015

2014

2013

Archwiliadau penodol