Canllawiau Hylendid Bwyd Cynhyrchu Cynradd i Swyddogion Gorfodi

Diweddarwyd ar:
19 Hydref 2017
Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi cynhyrchu canllawiau i gynorthwyo awdurdodau gorfodi â'u gwaith.

Canllawiau i awdurdodau lleol ar ganfod sefydliadau Cynhyrchu Cynradd

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi ystyried sut i gynorthwyo awdurdodau gorfodi wrth adeiladu darlun o wybodaeth am gynhyrchwyr cynradd yn eu hardal, gyda phwyslais ar ganfod y rhai sy'n cynhyrchu'r cnydau parod i'w bwyta risg uchaf. Gall awdurdodau gorfodi ddefnyddio'r rhestr ffynonellau yn y ddogfen hon i gynorthwyo â chreu rhestr o gynhyrchwyr. Nid yw'r rhestr ffynonellau yn gynhwysfawr, ac ni ddylid ei hystyried wrth ei hun gan ei bod yn bosibl bod gwybodaeth yn gorgyffwrdd ac wedi'i chyfnewid rhwng wahanol asiantaethau.