Ymchwiliad i gig ceffyl

Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd, mewn cydweithrediad ag adrannau eraill o’r Llywodraeth, awdurdodau lleol a’r diwydiant bwyd, yn cynnal ymchwiliad brys mewn perthynas â phresenoldeb cig ceffyl mewn nifer o gynhyrchion eidion sydd ar werth yn y DU.

More in this section