Monitro pysgod cregyn

oysters in depuration tank
Y mesurau a ddefnyddir i reoli a monitro y diwydiant cynaeafu pysgod cregyn.

Rhagor yn yr adran hon (Saesneg yn unig)

Canlyniadau pysgod cregyn Ffrainc

Canlyniadaua rhybuddion phytoplancton a chnawd o ardaloedd cynaeafu Ffrainc.

Mae'r marcwyr coch yn dangos ardaloedd lle mae'r canlyniadau yn nodi lefelau uwch na'r terfynau gweithredu.

Rydym yn argymell eich bod yn agor y wefan gan ddefnyddio Google Chrome er mwyn manteisio ar yr adnodd cyfieithu sydd ar gael.