Cydweithio i fynd i'r afael â pheryglon troseddau bwyd

Diweddarwyd ar:
31 Hydref 2016
Logo'r Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd
Trosedd bwyd yw anonestrwydd wrth gynhyrchu neu gyflenwi bwyd, sydd un ai'n gymhleth neu'n arwain at niwed difrifol i ddefnyddwyr, busnesau neu fudd y cyhoedd yn gyffredinol.

Mae'r canllawiau'n egluro ein rôl yn y frwydr yn erbyn troseddau bwyd, sut y gallwn gefnogi'r diwydiant, a sut all y diwydiant ein cefnogi ni yn ei dro.

Dyma'r cam cyntaf i adeiladu sgwrs ystyriol ddwyffordd rhwng yr Uned a'r diwydiant bwyd, diod a bwyd anifeiliaid. Rydym yn hyderus y bydd y berthynas hon yn tyfu ac yn aeddfedu dros amser, er mwyn ehangu gwydnwch y DU a’i hymateb i droseddau bwyd o bob math.

Gallwch ddarllen y canllawiau, eu lawrlwytho a'u rhannu.

Darllen y canllawiau