Y Panel Amaethyddol Cenedlaethol

Mae'r Panel Amaethyddol Cenedlaethol yn cynnwys cynrychiolwyr o gyrff gorfodi ac adrannau llywodraeth y Deyrnas Unedig sydd â diddordeb mewn rheolaethau bwyd anifeiliaid.

Mae'r panel yn cwrdd yn rheolaidd i drafod rheolaethau swyddogol ar fwyd anifeiliaid a materion perthnasol, er mwyn canfod problemau cyffredin a chytuno ar ddull cyson a chydgysylltiedig o weithredu rheolaethau swyddogol ar fwyd anifeiliaid.

Mae cylch gorchwyl, aelodau, cofnodion cyfarfodydd a phapurau cysylltiedig y Panel ar gael ar yr Hwb Gwybodaeth.