Deddfwriaeth Ewropeaidd

Mae llawer o'r ddeddfwriaeth fanwl ar safonau bwyd yn deillio o'r Undeb Ewropeaidd. Mae'r adran hon yn cynnwys gwybodaeth am sut y cafodd deddfwriaeth hylendid bwyd ei chyfuno a'i symleiddio yn ogystal â manylion deddfwriaeth Ewropeaidd arall.

More in this section