Rhoi gwybod am broblem gyda bwyd

Gallwch roi gwybod am broblem gyda bwyd i'r tîm diogelwch bwyd sy'n gyfrifol am archwilio busnesau yn eich ardal chi. Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i ddod o hyd i fanylion cyswllt y tîm.

Alpha Gwasanaeth prototeip yw hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Dod o hyd i fusnes

Cam 1 o 3

Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn i roi gwybod am broblem gyda bwyd i awdurdod lleol y busnes dan sylw.

Rhowch enw a lleoliad y busnes

Trosolwg

Gallwch gysylltu â'ch Awdurdod Lleol er mwyn rhoi gwybod iddynt am:

  • hylendid bwyd gwael
  • darn estron yn eich bwyd
  • glanweithdra cyfleusterau

Hoffwn wneud rhywbeth arall