Ymgyrchoedd

Manylion am waith yr Asiantaeth i helpu i hyrwyddo hylendid bwyd da mewn busnesau ac yn y cartref.

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn gwahodd sefydliadau sydd â diddordeb mewn hyrwyddo hylendid bwyd gwell i fod yn bartner i ni mewn ymgyrch newydd i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o'r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd. Gall sefydliadau sydd â diddordeb gysylltu â Natalie Richards dros y ffôn ar 07818 071 877. Fell arall, ei chyfeiriad e-bost yw natalie@socialandlocal.co.uk.

Rhagor yn yr adran hon