Alcohol ffug

Mae’n bwysig gwybod sut i adnabod – ac osgoi – alcohol ffug os ydych chi’n dod ar ei draws. Cofiwch y 4 Cliw hollbwysig.
Os yw fodca yn rhad - yn wirioneddol rhad - mae’n debyg nad fodca mohono.

Gall alcohol ffug eich dallu, eich rhoi mewn coma neu hyd yn oed eich lladd gan ei fod yn cynnwys cemegion a ddefnyddir mewn hylif gwrthrewi, sylwedd golchi sgrin a hylif farnis ewinedd.

Peidiwch â pheryglu’ch bywyd ar alcohol ffug.

Y 4 Cliw
Mae’n bwysig gwybod sut i adnabod – ac osgoi – alcohol ffug os ydych chi’n dod ar ei draws. Cofiwch y 4 Cliw hollbwysig.
Cynnyrch

Fodca yw’r cynnyrch sy’n cael ei ffugio fwyaf. Byddwch yn ofalus o fersiynau ffug a brandiau dieithr.

Pris

Os yw’r pris yn rhy dda i fod yn wir, mae’n debyg ei fod!

Pecynnu

Cadwch lygad am labeli o ansawdd gwael, camsillafu a photeli sy’n edrych fel petai rhywun wedi ymyrryd â nhw.

Safle

Prynwch alcohol o siop drwyddedig ag enw da.

Galw amser ar alcohol ffug

Os ydych chi’n adnabod rhywun sy’n gwerthu alcohol ffug, rydych chi’n siŵr o fod yn adnabod y bobl a fydd yn ei brynu.
Gall alcohol ffug eich dallu, eich rhoi mewn coma neu hyd yn oed eich lladd gan ei fod yn cynnwys cemegion a ddefnyddir mewn hylif gwrthrewi, sylwedd golchi sgrin a hylif farnis ewinedd.
RHANNWCH HWN