Yr Asiantaeth yn croesawu dirwy Adam Halal Foods

Diweddarwyd ar:
11 Medi 2017
law
Mae cwmni Adam Halal Foods Ltd o Nechelles, Birmingham wedi’i orchymyn i dalu mwy na £68,000 ar ôl cael ei ganfod yn euog o bum cyhuddiad yn ymwneud â methu â rheoli hylendid yn eu busnes.

Ar ôl i’r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) arolygu ffatri dorri a storfeydd oer y cwmni ar 31 Mai ac 8 Medi 2016, cafodd cwmni Adam Halal Foods Ltd ei alw i ymddangos ger bron Llys Ynadon Birmingham ar 2 Awst 2017 ar bum cyhuddiad. Roedd y cyhuddiadau hyn yn ymwneud â’u methiant i sicrhau bod cig yn cael ei gadw ar y tymheredd cywir ar eu safle.

Cafodd y cwmni ddirwy o £60,000 gan y llys, yn ogystal â gorchymyn i dalu costau’r ASB o £8,043.74 a thâl dioddefwr ychwanegol o £120 gan greu cyfanswm o £68,163.74.

Meddai Cadeirydd yr ASB, Heather Hancock: ‘Mae’r ASB yn ystyried yr achosion hyn o dorri rheoliadau diogelwch bwyd i fod yn ddifrifol iawn. Rydym ni’n croesawu’r ddirwy sylweddol hon am yr achosion hollol annerbyniol hyn o dorri rheolau hylendid. Mae hyn yn anfon neges glir i ffatrïoedd eraill nad ydynt yn cynnal y safonau diogelwch bwyd gofynnol: byddwn yn ymchwilio iddynt gyda’r nod o erlyn.