Yr ASB yn cynghori pobl i beidio â bwyta prydau cyw iâr amrwd

Diweddarwyd ar:
11 Medi 2017
raw chicken legs
Yn dilyn erthygl ym mhapur newydd The Mirror (9 Medi) sy'n awgrymu bod rhai yn credu bod prydau sy'n cynnwys cyw iâr amrwd yn ddiogel i'w bwyta, rydym yn atgoffa pobl o'n cyngor i beidio â bwyta cyw iâr amrwd.

Nid yw cyw iâr amrwd yn ddiogel i'w fwyta – fe allai arwain at wenwyn bwyd. Dylech goginio cyw iâr yn drylwyr bob amser tan ei fod yn stemio'n boeth drwyddo cyn ei weini. Er mwyn ei wirio, torrwch i ran fwyaf trwchus y cig a sicrhau ei fod yn stemio'n boeth drwyddo, nad oes unrhyw gig pinc a bod y suddion yn rhedeg yn glir.

Mae'r erthygl yn dweud 'os yw'r adar yn ieir buarth (free range), a'u bod wedi'u cadw mewn amodau safonol a'u prosesu mewn amgylchedd glân, nid oes llawer i boeni amdano'; ond nid yw hyn yn wir. Mae pob math o gyw iâr amrwd yn anniogel i'w fwyta, waeth beth yw amodau cadw'r adar.

Gall bwyta cyw iâr amrwd arwain at campylobacter, salmonela ac E coli. Ymysg y symptomau mae poen yn y stumog, dolur rhydd, chwydu a gwres. Mewn rhai achosion, gall y bygiau hyn arwain at gyflyrau difrifol.