Diweddariad ar ymchwiliad yr Asiantaeth i '2 Sisters Food Group'

Diweddarwyd ar:
29 Medi 2017
FSA logo
Yn dilyn honiadau a wnaed mewn adroddiad cudd gan Newyddion ITN a'r Guardian, aeth arolygwyr yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) i'r ffatri dan sylw ddoe i ddechrau ar ein hymchwiliad.

Ni ganfuodd ein harolygwyr unrhyw dystiolaeth o dramgwyddau. Serch hynny, rydym ni'n parhau i adolygu'r dystiolaeth, ac os ydyn ni'n canfod unrhyw achosion o ddiffyg cydymffurfio byddwn ni'n cymryd camau brys a chymesur gyda'r busnes dan sylw, gan weithio'n agos â'r awdurdod lleol.

Hoffem annog ITN a'r Guardian i rannu unrhyw dystiolaeth ychwanegol, gan gynnwys datganiadau gan dystion, a fyddai'n llywio ein hymchwiliadau. Caiff y ffatri gig hon yn benodol ei harchwilio'n rheolaidd gan yr ASB, ac maent hefyd yn destun arolygiadau dirybyudd. Mae'r ASB yn annog unrhyw un sydd â gwybodaeth ar gyfer yr ymchwiliad hwn gysylltu â nhw.

Meddai Heather Hancock, Cadeirydd yr ASB "Mae'n gyfrifoldeb ar fusnes bwyd sicrhau bod y bwyd mae'n ei werthu yn ddiogel ac yn cyd-fynd â'r hyn sydd ar y label. Rydym yn ystyried unrhyw honiadau o labelu'n anghywir neu dramgwyddau rheoliadau hylendid yn ddifrifol iawn.Os ydyn ni'n canfod unrhyw dystiolaeth o unrhyw berygl i iechyd y cyhoedd, bydd unrhyw gynhyrchion sydd ar y farchnad rydym ni'n credu sy’n destun pryder yn cael eu tynnu’n ôl rhag eu gwerthu ar frys.Byddem bob tro'n annog defnyddwyr i ystyried ein cyngor ar goginio, trin a storio cyw iâr a chig dofednod arall yn ddiogel."