Gwahoddiad i fynychu digwyddiad 'Gwyddor Gymdeithasol yn yr Asiantaeth Safonau Bwyd'

Diweddarwyd ar:
12 Hydref 2017
ESRC Festival 2017 logo
Fel rhan o Ŵyl Gwyddor Gymdeithasol y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC), cynhelir digwyddiad i drafod Gwyddoniaeth Gymdeithasol yn yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn Llundain ar 6

Mae'r digwyddiad yn cynnig cyfle gwych i unrhyw un yn y gymuned gwyddor gymdeithasol sydd am glywed sut mae gwyddor gymdeithasol yn llywio'r broses creu polisi go iawn yn uniongyrchol mewn cyd-destun llywodraethol. Hefyd, ceir cyfle i ddysgu am waith a blaenoriaethau'r ASB, yn ogystal â rhyngweithio'n uniongyrchol â'i swyddogion, ei hymchwilwyr a'i hadolygydd academaidd.

Bydd y digwyddiad yn manylu ar ein gwaith cyfredol a chyfeiriad ein gwaith ymchwil gwyddor gymdeithasol yn y dyfodol. Bydd modd clywed am brosiectau arloesol a gynhaliwyd ar y cyd, yn ogystal â chanlyniad adolygiad diweddar o'n gwaith ni gan Goleg y Brenin, Llundain. Hefyd, bydd cyfle i ddysgu rhagor am y rhyngwyneb ymchwil a pholisi, a sut y gallwch ryngweithio ag ef.

Agenda

Bydd y gweithdy hwn yn para drwy'r dydd, a chaiff ei gynnal ar ffurf trafodaeth ryngweithiol a fydd yn cynnwys cyflwyniadau gan ystod o siaradwyr, trafodaethau, cyfle i ryngweithio dros ginio a diodydd wedi'r digwyddiad.

Bydd sesiynau'r gweithdy yn canolbwyntio ar:

  • ddiogelu diddordebau defnyddwyr mewn perthynas â bwyd
  • sicrhau bod bwyd yn ddiogel ac yn cyd-fynd â'r hyn sydd ar y label
  • bod yn reoleiddiwr ardderchog, atebol a modern

Gallwch ddarllen agenda lawn y digwyddiad yma.

Manylion cofrestru

Er mwyn mynychu'r digwyddiad, gallwch gofrestru ar-lein drwy Eventbrite

Manylion am Ŵyl Gwyddor Gymdeithasol ESRC

Cynhelir Gŵyl Gwyddor Gymdeithasol ESRC rhwng 4 ac 11 Tachwedd gyda dros 300 o ddigwyddiadau yn rhad ac am ddim ar draws y Deyrnas Unedig (DU). Nod yr ŵyl, sydd bellach yn ei phymthegfed flwyddyn, yw hyrwyddo ymwybyddiaeth o waith ymchwil gwyddor gymdeithasol drwy alluogi gwyddonwyr i ryngweithio â'r cyhoedd drwy drafodaethau, sgyrsiau, gweithdai, seminarau, dangosiadau ffilm, perfformiadau theatr, arddangosfeydd a llawer mwy. Mae'r ŵyl yn gyfle unigryw i bobl gwrdd â rhai o brif wyddonwyr cymdeithasol y DU a dysgu rhagor am rôl gwaith ymchwil yn eu bywydau bob dydd. Ceir rhaglen lawn yr ŵyl drwy: www.esrc.ac.uk/festival