Rhybuddio defnyddwyr am gynhyrchydd hufen iâ heb ei gymeradwyo na'i gofrestru: Zac Ices (neu Lucky Gold Leaf)

Diweddarwyd ar:
12 Hydref 2017
food alert for action
Dyma roi gwybod i ddefnyddwyr bod gweithredwr busnes bwyd heb ei gymeradwyo na'i gofrestru, o'r enw Zak Ices, o Belle Vue Street, Batley, West Yorkshire, WF17 7DD wedi bod yn cynhyrchu hufen iâ gan ddefnyddio'r cod cymeradwyo UK KM058 EEC a oedd yn perthyn i gwmni arall yn flaenorol, ac a gafodd ei dynnu'n ôl yn 2007.

Mae gweithredwr y busnes bwyd hefyd yn cynhyrchu hufen iâ o dan yr enw 'Lucky Gold Leaf' gan ddefnyddio'r un cod cymeradwy, sef UK KM058 EEC. Er ein bod wedi gweld hen restr ddosbarthu hufen iâ a gyflenwyd gan Zak Ices (neu Lucky Gold Leaf), mae ymchwiliadau gan Gyngor Kirklees wedi cadarnhau bod gweithredwr y busnes bwyd wedi cyflenwi rhai o'r busnesau hyn yn ddiweddar.

Rhestrir y cynhyrchion sydd wedi eu nodi hyd yn hyn isod, ond mae’n bosibl bod blasau eraill ar gael.

Nodi'r cynnyrch

Enw'r Cynnyrch: ZAK ICES – Vanilla Ice Cream
Cod Swp: Ddim yn berthnasol
Disgrifiad o'r Deunydd Pecynnu: Twb gwyn

Enw'r Cynnyrch: ZAK ICES – Pistachio Ice Cream

Enw'r Cynnyrch: ZAK ICES – Mint Mania Ice Cream

Enw'r Cynnyrch: ZAK ICES – Luxury Ice Cream

Enw'r Cynnyrch: ZAK ICES – Banoffee Pie

Enw'r Cynnyrch: ZAK ICES – Mango Kulfi

Enw'r Cynnyrch: ZAK ICES – Mint Choc Chip

Enw'r Cynnyrch: ZAK ICES – Pistachio Kulfi

Enw'r Cynnyrch: ZAK ICES – Bubblegum Ice Cream
Cod Swp: Ddim yn berthnasol
Disgrifiad o'r Deunydd Pecynnu: Twb gwyn

Enw'r Cynnyrch: Lucky Gold Leaf – Pistachio Kulfi

Enw'r Cynnyrch: Lucky Gold Leaf – Mango Kulfi

Risg

Caiff yr hufen iâ ei gynhyrchu mewn safle heb ei gymeradwyo na'i gofrestru, ac felly, nid yw'n hysbys pa weithdrefnau cynhyrchu a hylendid a roddir ar waith ar y safle. 

Cyngor i ddefnyddwyr

Os ydych wedi prynu unrhyw rai o'r cynhyrchion uchod, ni ddylech eu bwyta. 

Camau gweithredu a Gymerwyd

Mae Cyngor Kirklees wedi cysylltu â'r busnes yn Kirklees ac wedi tynnu'r cynhyrchion a ganfuwyd.

Gwybodaeth am alw a thynnu cynhyrchion yn ôl

Os oes problem gyda chynnyrch bwyd sy'n golygu na ddylid ei werthu, gellid ei 'dynnu yn ôl' (ei gymryd oddi ar y silffoedd) neu ei 'alw yn ôl' (pan ofynnir i gwsmeriaid ddychwelyd y cynnyrch). Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd yn cyhoeddi Hysbysiadau Gwybodaeth Tynnu Cynnyrch Yn Ôl a Hysbysiadau Gwybodaeth Galw Cynnyrch Yn Ôl er mwyn rhoi gwybod i ddefnyddwyr ac awdurdodau lleol am broblemau sy'n gysylltiedig â bwyd.  Mewn rhai achosion, cyhoeddir 'Rhybudd Bwyd Er Gweithredu'. Mae hyn yn rhoi gwybod i awdurdodau lleol am gamau penodol i'w cymryd ar ran defnyddwyr.