ASB yn cyhoeddi rhestr o ddigwyddiadau rhwng mis Gorffennaf a mis Medi 2017

Diweddarwyd ar:
3 Tachwedd 2017
FSA logo
Heddiw, mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) wedi cyhoeddi crynodeb o ddigwyddiadau bwyd rhwng mis Gorffennaf a mis Medi 2017. O ganlyniad i'r digwyddiadau hyn, fe gyhoeddodd yr ASB rybuddion i alw cynhyrchion yn ôl.

Dros y cyfnod o dri mis, cyhoeddwyd 32 o rybuddion bwyd gennym. Roedd 18 o'r rhain yn rhybuddion alergedd. Llaeth, glwten, pysgnau a soia oedd y prif alergenau nad oedd wedi'u datgan.

Hefyd, cyhoeddwyd pedwar rhybudd bwyd mewn perthynas â halogiad ffisegol, dau mewn perthynas â halogiad cemegol ac wyth mewn perthynas â hylendid bwyd gwael neu risg microbiolegol.

Mae'r wybodaeth a gyhoeddir heddiw yn disgrifio'r digwyddiadau yn gyffredinol, lefel y risg i ddefnyddwyr a'r camau gweithredu a gymerwyd gennym ni, y diwydiant ac awdurdodau lleol.

Rydym wedi dod â'r data hwn ynghyd er mwyn ei gwneud yn haws i ddefnyddwyr ddod o hyd i wybodaeth am ddigwyddiadau.

Os hoffech dderbyn y rhybuddion diweddaraf i alw cynhyrchion yn ôl, gallwch danysgrifio er mwyn eu derbyn drwy e-bost. Gallwch hefyd dderbyn y rhybuddion alergedd a bwyd diweddaraf fel neges destun ar eich ffôn symudol, a'n dilyn ar y cyfryngau cymdeithasu.