Cyngor diwygiedig i fusnesau bwyd ar ddiogelu'r gadwyn cyflenwi bwyd a diod

Diweddarwyd ar:
16 Tachwedd 2017
FSA logo
Mae canllawiau diwygiedig wedi'u cyhoeddi i fusnesau bwyd ar sut i wella mesurau diogelu ar gyfer y gadwyn cyflenwi bwyd a diod

Heddiw, mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd a'r Sefydliad Safonau Prydeinig wedi cyhoeddi canllawiau diwygiedig i fusnesau bwyd ar wella mesurau diogelu ar gyfer y gadwyn cyflewni bwyd a diod.

Mae fersiwn ddiwygiedig, hawdd ei defnyddio wedi'i chyhoeddi er mwyn rhoi cyngor i fusnesau ar y camau y gallant eu cymryd i wella gwydnwch wrth weithredu.

Mae fersiwn ddiweddaraf canllawiau'r Fanyleb sydd ar gael yn Gyhoeddus, o'r enw 'PAS 96: Canllawiau ar ddiogelu bwyd a diod rhag ymosodiad bwriadol, 2017', wedi'i noddi ar y cyd gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd ac Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig.

Mae'n defnyddio strategaethau rheoli risg y gellir eu haddasu gan fusnesau bwyd o bob maint ac ar bob cam yn y gadwyn cyflenwi bwyd. Mae hefyd yn rhoi cyngor ar sut all busnesau nodi pa mor agored i niwed ydynt, a'r camau y gallant eu cymryd er mwyn lleihau'r niwed hwn.