Helpu i lywio ein polisïau

A hoffech chi ddweud eich dweud ar sut ydym ni’n llywio ein polisiau? Dyma’ch cyfle chi! Mae’r adran hon ar gyfer defnyddwyr, busnesau bwyd, awdurdodau lleol ac unrhyw un arall sydd â diddordeb yng ngwaith yr Asiantaeth. Rydym am glywed gennych chi ar sut allai ein cynigion ni – boed yn rhai deddfwriaethol neu anneddfwriaethol – effeithio arnoch chi a’ch gwaith.

Wrth ddechrau mynd ati i ddatblygu polisïau, bydd eich adborth yn ein helpu wrth i ni negodi cynigion yn Ewrop a chyn i ni lansio unrhyw ymgynghoriad ffurfiol yn y Deyrnas Unedig.

Cael yr wybodaeth ddiweddaraf:

Drwy danysgrifio i’n rhestr bostio, byddwch yn cael e-bost i’ch hysbysu bob tro yr ydym ni’n cyhoeddi cynnig newydd neu gynnig diwygiedig yn yr adran hon.

Tanysgrifio i’n hysbysiadau e-bost ar gyfer cynigion deddfwriaethol ac anneddfwriaethol

Cynigion presennol

Cynigion blaenorol