Ymgynghoriadau

Mae'r Asiantaeth yn cynnal nifer o ymgynghoriadau ffurfiol, a hynny er mwyn gwahodd sylwadau gan y diwydiant bwyd, y cyhoedd ac eraill ar bynciau yn amrywio o newidiadau arfaethedig i reoliadau i fentrau polisi bwyd newydd.

Isod, mae manylion ymgynghoriadau sydd ar agor ar hyn o bryd.

Ymgynghoriadau yng Nghymru