Search

Looking for the food hygiene rating of a restaurant or a food shop? Check it at food.gov.uk/ratings

Views sought on industry guide to safe production of watercress

16 December 2016
The watercress industry, in collaboration with the FSA/FSS, has produced a draft guide on the safe production of watercress. The guide is designed to provide watercress growers with practical advice on how to comply with food hygiene legislation and other considerations for watercress growers.

Views wanted on safety guidance for food sold over the internet

The FSA has produced a number of draft guidance products designed to increase the safety of food sold over the internet. We welcome your feedback before they are formally launched. Publications cover consumer advice for buying food online, advice to businesses selling food online, guidance for local authorities and Q&A.

Listeriosis guidance published

30 June 2016
New guidance has been published, aimed at healthcare and social care organisations, to help reduce the risk of vulnerable groups in their care contracting listeriosis.

Deddfwriaeth rheoli tymheredd: nodiadau canllaw

Canllawiau i esbonio’r gofynion rheoli tymheredd bwyd, sy’n cynnwys cyngor ar y mathau o fwydydd sy’n ofynnol eu cadw dan reolaeth tymheredd, a chanllawiau ar yr amgylchiadau lle caniateir rhywfaint o hyblygrwydd o ran y gofynion rheoli tymheredd.

Transportation of warm (above temperature) meat

The FSA’s revised policy on the transportation of warm (above temperature) red meat of cattle, goats, pigs, sheep and other domestic ungulates from the slaughterhouse applies from 2 March 2015. This means it is necessary for food business operators at slaughterhouses to discuss with the Official Veterinarian all applications for new authorisations or changes to existing authorisations.

Cludo cig cynnes (uwch na’r tymheredd)

Mae polisi diwygiedig yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) ar gludo cig coch (uwch na’r tymheredd) sy’n deillio o wartheg, geifr, moch, defaid a charnolion domestig eraill o’r lladd-dy yn gymwys o 2 Mawrth 2015. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i weithredwyr busnesau bwyd mewn lladd-dai drafod â’r Milfeddyg Swyddogol pob cais am awdurdodiad newydd neu unrhyw newidiadau i awdurdodiadau presennol.

Pages