Neidio i’r prif gynnwys

Canllawiau anifeiliaid hela gwyllt

Rheoliadau hylendid ar gyfer cyflenwi anifeiliaid hela i'w bwyta gan bobl.
Diweddarwyd ddiwethaf

Mae'r canllawiau anifeiliaid hela gwyllt yn berthnasol i: 

 • fusnesau bwyd
 • helwyr anifeiliaid hela gwyllt a chyflenwad yr helgig hwnnw un ai yn ei ffwr neu'i blu, neu fel symiau bach o helgig gwyllt  

Diffinnir anifeiliaid hela gwyllt yn Atodiad I Rheoliad 853/2004 fel: 

 • carnolion gwyllt
 • adar gwyllt

Carnolion gwyllt

Mae carnolion gwyllt yn famaliaid y tir a gaiff eu hela i'w bwyta gan bobl.

Gall y rhain gynnwys:

 • gwiwerod
 • carnolion fel ceirw gwyllt
 • baeddod gwyllt
 • rhai poblogaethau gwyllt o ddefaid a geifr
 • cwningod a llwynogod

Adar gwyllt

Adar gwyllt yw'r rheiny a gaiff eu hela i'w bwyta gan bobl. Enghraifft o hyn yw ffesant sydd wedi'i fagu/wedi deor o dan amodau wedi'u rheoli cyn ei ryddhau i'r gwyllt i'w hela.

Canllawiau anifeiliaid hela gwyllt (ffotograffau)

Mae'r canllawiau anifeiliaid hela gwyllt (ffotograffau) yn darparu enghreifftiau o arfer da a gwael. Mae gwybodaeth yn y ddogfen am:

 • groeshalogi
 • dulliau cludo da a gwael
 • dulliau storio gwael
 • storio helgig yn yr oergell
 • bwtrïoedd helgig
 • datganiadau unigolion cymwys
 • anifeiliaid hela gwyllt yn eu plu, wedi'u pluo a pharod i'w coginio

Datganiad unigolyn cymwys

Mae'n rhaid i unrhyw garcasau a gymerir i/a godir gan Sefydliad Trin Helgig Cymeradwy gael archwiliad cychwynnol gan unigolyn cymwys.

Mae'n rhaid atodi datganiad i'r carcasau, waeth pwy a saethodd y carw.

Mae'n rhaid i'r datganiad hwn gynnwys gwybodaeth am y:

 • rhywogaeth
 • rhyw
 • dyddiad
 • amser a lleoliad y'i saethwyd
 • rhif adnabod

Hefyd, mae'n rhaid cynnwys datganiad er mwyn disgrifio unrhyw nodweddion a ganfuwyd, a gall y datganiad hefyd gynnwys:

 • unrhyw ymddygiad annormal
 • nodweddion y carcas
 • halogiad amgylcheddol

Mae'n rhaid i unigolyn cymwys lofnodi'r datganiad hwn.