Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Hygyrchedd

Last updated: 28 Medi 2020

Mae gwybodaeth a gyhoeddir gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd ar gyfer pawb, waeth beth fo'u gallu, eu hoedran, eu hiaith neu eu cefndir. Rydym ni wedi ymrwymo i sicrhau bod ein gwasanaethau digidol yn hygyrch i'r ystod ehangaf o bobl â phosibl.

Datganiadau hygyrchedd

Gwefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd: food.gov.uk
Cofrestru Busnes Bwyd
Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd
Gwasanaeth cyfarfodydd y Bwrdd
MyHACCP
Catalog data