Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Os oes gennych unrhyw bryderon neu wybodaeth yn ymwneud â thwyll neu droseddoldeb mewn cadwyni cyflenwi bwyd, neu os ydych yn dymuno chwythu’r chwiban ynghylch busnes bwyd yr ydych yn gweithio iddo, ffoniwch linell gymorth Trechu Trosedd Bwyd yn Gyfrinachol ar 0207 276 8787 (9am i 4pm, dydd Llun i ddydd Gwener) neu rhowch wybod drwy ein gwasanaeth ar-lein.

Hygyrchedd

Diweddarwyd ddiwethaf: 22 Rhagfyr 2022
Diweddarwyd ddiwethaf: 22 Rhagfyr 2022

Mae gwybodaeth a gyhoeddir gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd ar gyfer pawb, waeth beth fo'u gallu, eu hoedran, eu hiaith neu eu cefndir. Rydym ni wedi ymrwymo i sicrhau bod ein gwasanaethau digidol yn hygyrch i'r ystod ehangaf o bobl â phosibl.

Datganiadau hygyrchedd

Gwefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd: food.gov.uk
Cofrestru Busnes Bwyd
Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd
Gwasanaeth cyfarfodydd y Bwrdd
MyHACCP
Catalog data