Neidio i’r prif gynnwys

Hygyrchedd

Mae gwybodaeth a gyhoeddir gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd ar gyfer pawb, waeth beth fo'u gallu, eu hoedran, eu hiaith neu eu cefndir. Rydym ni wedi ymrwymo i sicrhau bod ein gwasanaethau digidol yn hygyrch i'r ystod ehangaf o bobl â phosibl.

Dyma ein hegwyddorion:

 • Nod y wefan yw sicrhau ei bod yn cydymffurfio'n gyffredinol â chanllawiau Menter Hygyrchedd y We, i fodloni safonau blaenoriaeth 2 (AA), ac mae'n anelu at gydymffurfio â Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe 2.0 Consortiwm y We Fyd-Eang (W3C).
 • Rydym ni'n ceisio sicrhau bod modd defnyddio ein gwefan gyda thechnolegau cynorthwyol, fel meddalwedd sy’n darllen tudalennau’n uchel, a’u bod yn gweithio’n dda.
 • Byddwn ni'n profi safleoedd ar draws porwyr er mwyn sicrhau eu bod yn diraddio'n osgeiddig ac yn gweithio ar borwyr hŷn.
 • Byddwn ni'n monitro perfformiad y safle er mwyn sicrhau y gall pobl sydd â chysylltiadau arafach ddefnyddio ein gwefan.
 • Fe gynhalion ni brofion defnyddwyr ar gyfer hygyrchedd wrth ddatblygu'r wefan, ac rydym ni'n bwriadu cynnwys defnyddwyr ag amrywiaeth o anableddau mewn unrhyw brofion defnyddwyr y byddwn ni'n eu cynnal ar ein gwefannau yn y dyfodol.
 • Chwilio am ffyrdd newydd ac arloesol o gynnig cyfryngau cyfoethog mewn modd hygyrch.

Mae'r canllawiau hygyrchedd yr ydym ni'n eu dilyn yn cynnwys:

 • Galluogi defnyddwyr i reoli meintiau testun.
 • Defnyddio math ffont hawdd ei ddarllen.
 • Sicrhau gwrthgyferbyniad lliw addas ar gyfer tu blaen/cefndir.
 • Defnyddio iaith glir a syml.
 • Darparu testun cyfatebol ystyrlon ar gyfer lluniau, lle mae lluniau'n cynnwys gwybodaeth.
 • Cadw tudalennau yn glir ac yn gyson.
 • Darparu ffordd syml a chyson o lywio'r wefan.
 • Sicrhau bod yr holl gynnwys a gweithrediadau ar gael i ddefnyddwyr heb unrhyw dudalen o arddull cynnwys (Content Style Sheet neu CSS), delweddau a chymorth sgript.

Mae cynnal safle hygyrch yn broses barhaus ac rydym ni'n gweithio'n barhaus i gynnig profiad hawdd i ddefnyddwyr. Fodd bynnag, os ydych chi'n profi unrhyw anawsterau wrth ddefnyddio'r wefan hon, cofiwch  gysylltu â ni