Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Os oes gennych unrhyw bryderon neu wybodaeth yn ymwneud â thwyll neu droseddoldeb mewn cadwyni cyflenwi bwyd, neu os ydych yn dymuno chwythu’r chwiban ynghylch busnes bwyd yr ydych yn gweithio iddo, ffoniwch linell gymorth Trechu Trosedd Bwyd yn Gyfrinachol ar 0207 276 8787 (9am i 4pm, dydd Llun i ddydd Gwener) neu rhowch wybod drwy ein gwasanaeth ar-lein.

Gwyddoniaeth a thystiolaeth

Mae’r wyddoniaeth a’r dystiolaeth ddiweddaraf yn sylfaen i’n gwaith.

Wrth wraidd cenhadaeth yr ASB, sef bwyd y gallwch ymddiried ynddo, mae ein hegwyddor arweiniol sy’n nodi bod ein gwaith yn seiliedig ar wyddoniaeth a thystiolaeth. Mae hyn yn golygu bod y dystiolaeth wyddonol ddiweddaraf yn sail i’n holl gyngor a phenderfyniadau, gan gynnwys polisi bwyd ac awdurdodiadau cynhyrchion. Rydym yn cyhoeddi hyn oll yn agored.

Rydym yn defnyddio gwyddoniaeth a thystiolaeth i weithredu ar heriau heddiw, i nodi a mynd i’r afael â risgiau sy’n dod i’r amlwg, ac i sicrhau bod fframwaith rheoleiddio bwyd y DU yn fodern, yn ystwyth ac yn cynrychioli buddiannau defnyddwyr. Rydym yn gynhyrchwyr tystiolaeth ac yn gydweithwyr sy’n gweithio ar draws disgyblaethau gwyddonol gan gynnwys:

  • y gwyddorau ffisegol
  • y gwyddorau naturiol
  • economeg
  • ymchwil weithredol
  • asesu risg
  • ystadegau
  • gwyddor gymdeithasol
  • gwyddor data

Rydym yn cael gwybodaeth o amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys ein hymchwil ein hunain, ymchwil rydym yn ei chomisiynu a’n Pwyllgorau Cynghori Gwyddonol annibynnol. 

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am newyddion gwyddoniaeth, cyhoeddiadau a chyfleoedd partneriaeth ymchwil yr ASB, tanysgrifiwch i gylchlythyr chwarterol yr ASB ar wyddoniaeth.

Mae gan yr ASB ddiddordeb mewn ymchwil wyddonol a gynhelir gan eraill sy’n berthnasol i’n Meysydd o Ddiddordeb Ymchwil. Os ydych yn arloeswr ym maes gwyddoniaeth sy’n cynllunio neu’n cynnal ymchwil sy’n berthnasol i’r ASB, rydym yn eich annog i gysylltu â’n tîm ymgysylltu â gwyddoniaeth i drafod cyfleoedd am bartneriaethau trwy ARI@food.gov.uk.