Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Cyfarfodydd Bwrdd yr ASB

Rydym yn adran anweinidigol o'r llywodraeth sy'n cael ei llywodraethu gan Fwrdd, yn hytrach nag yn uniongyrchol gan Weinidogion.

Diweddarwyd ddiwethaf: 27 Ionawr 2023
Gweld yr holl ddiweddariadau

Mae'r Athro Susan Jebb yn cadeirio ein Bwrdd ac mae ganddo hyd at 12 aelod. Maen nhw'n gyfrifol am gyfeiriad strategol cyffredinol ein sefydliad.

Gan fod tryloywder yn egwyddor sy’n llywio’r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) ac sy’n allweddol i gynnal hyder y cyhoedd, gallwch chi wylio cyfarfodydd ein bwrdd.

Pwysig
Bydd cyfarfodydd nesaf Bwrdd a Phwyllgor Busnes yr ASB yn cael eu cynnal ar 22 Mawrth 2023.

Fideo o Gyfarfodydd diweddaraf Bwrdd yr ASB a'r Pwyllgor Busnes

Cofrestru i wylio Cyfarfodydd Bwrdd yr ASB

Gallwch chi wylio cyfarfodydd y Bwrdd i glywed ei drafodaethau am ein polisïau.

Mae Bwrdd yr ASB yn cynnal ei gyfarfodydd yn gyhoeddus ac yn cyhoeddi agendâu, papurau a phenderfyniadau ar y cyfarfodydd hyn.

Bydd angen i chi gofrestru i wylio un o'r cyfarfodydd y Bwrdd

Cyflwyno cwestiwn i Fwrdd yr ASB

Mae Bwrdd yr ASB yn croesawu cwestiynau ar y trafodaethau a gynhelir ym mhob cyfarfod.

Rydym ni'n awyddus i gael cwestiynau yn hytrach na sylwadau, a byddwn yn eich cynghori i gadw ymholiadau mor gryno ac uniongyrchol â phosibl.

Gallwch chi gyflwyno cwestiynau drwy anfon e-bost at board.sec@food.gov.uk hyd at ganol dydd ar y dydd Llun cyn y cyfarfod. 

Bydd cwestiynau am bapurau ar yr agenda ar gyfer cyfarfod Bwrdd yr ASB a ddaw i law cyn y dyddiad cau yn cael eu darllen allan ar ddechrau'r cyfarfod. Yna, bydd y Bwrdd a'r Weithrediaeth yn cael y cyfle i'w hateb fel rhan o'r trafodaethau perthnasol. Bydd unrhyw gwestiynau a ddaw i law'n cael ateb ysgrifenedig cyn pen 14 diwrnod gwaith, a byddant yn cael ei gyhoeddi ar ein gwefan wedyn.

Bydd unrhyw gwestiynau nad ydynt yn ymwneud â phapur ar agenda cyfarfod Bwrdd yr ASB yn cael ateb ysgrifenedig cyn pen 14 diwrnod gwaith, a byddant yn cael ei gyhoeddi ar ein gwefan wedyn.

Bydd unrhyw gwestiynau a ddaw i law ar ôl y dyddiad cau yn cael ateb ysgrifenedig cyn pen 14 diwrnod gwaith, a byddant yn cael ei gyhoeddi ar ein gwefan wedyn.

Nid ydym yn derbyn cwestiynau ar gyfer y Pwyllgor Busnes.

Cyfarfodydd Bwrdd yr ASB a'r Pwyllgor Busnes sydd ar y gweill

Fel arfer, cynhelir cyfarfodydd Bwrdd yr ASB a'r Pwyllgor Busnes gyda'i gilydd bob chwarter.

Dyma ddyddiadau'r cyfarfodydd nesaf sydd wedi'u trefnu:

  • 22 Mawrth 2023 – Bwrdd yr ASB a'r Pwyllgor Busnes 
  • 21 Mehefin 2023 – Bwrdd yr ASB a'r Pwyllgor Busnes - Lleoliad i'w gadarnhau
  • 20 Medi 2023 – Bwrdd yr ASB a'r Pwyllgor Busnes - Lleoliad i'w gadarnhau
  • 13 Rhagfyr 2023 – Bwrdd yr ASB a'r Pwyllgor Busnes - Lleoliad i'w gadarnhau

Cyfarfodydd Blaenorol Bwrdd yr ASB a'r Pwyllgor Busnes

Gallwch chi wylio recordiadau o gyfarfodydd blaenorol Bwrdd yr ASB ar YouTube a dod o hyd i gofnodion, papurau bwrdd ac agendâu'r cyfarfodydd canlynol ar ein gwefan: 

Cyfarfodydd yn 2022:

Cyfarfodydd yn 2021:

Cyfarfodydd yn 2020:

Yn ystod pandemig COVID-19, cynhaliwyd cyfarfodydd y Bwrdd a'r Pwyllgor Busnes ar-lein ac, yn bennaf, ar ddiwrnodau gwahanol.

Mae'r Archifau Cenedlaethol yn cadw gwybodaeth am gyfarfodydd a gynhaliwyd dros ddwy flynedd yn ôl:

Pwyllgorau Bwrdd yr ASB

Penododd Bwrdd yr ASB Bwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg a Phwyllgor Busnes i ymgymryd â rhai o'i chyfrifoldebau ac i'w chynghori ar eraill.

Sut mae Bwrdd yr ASB yn cael ei lywodraethu

Pwysig
Mae’r ffordd y mae'r Bwrdd yn cymryd cwestiynau cyn y cyfarfod yn newid. Bydd rhagor o fanylion yn cael eu cyhoedid yma pan fyddant ar gael.