Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Cofrestr o faterion dadansoddi risg

Rhestr o faterion sydd wrthi’n cael eu hystyried trwy ein proses dadansoddi risg.

Mae’r Gofrestr hon o faterion dadansoddi risg yn darparu gwybodaeth am faterion sydd wrthi’n cael eu hystyried trwy ein proses dadansoddi risg ar gyfer bwyd a bwyd anifeiliaid. Mae’n rhoi crynodeb o bob mater a’i statws cyfredol.

Diweddarwyd y gofrestr ddiwethaf ar 19 Rhagfyr 2023.

Gwybodaeth sydd wedi’i chynnwys yn y gofrestr

Rhif ID Dadansoddi Risg

Dyma’r rhif adnabod dadansoddi risg a ddefnyddir ar gyfer pob mater sy’n cael ei ystyried yn y broses dadansoddi risg.

Y math o fater dan sylw

Mae’r gofrestr yn cynnwys materion yn y meysydd canlynol:

  • ychwanegion bwyd a deunyddiau a ddaw i gysylltiad â bwyd
  • hylendid bwyd cyffredinol
  • hylendid cig
  • halogion a gweddillion cemegol
  • masnach
  • polisi radiolegol
  • bwyd anifeiliaid

Teitl y mater a chrynodeb ohono

Mae’r rhain yn rhoi trosolwg o’r mater a chrynodeb o’r gwaith a fydd yn cael ei gynnal.

Cam dadansoddi risg

Mae hyn yn nodi pa gam o’r broses dadansoddi risg y mae pob mater wedi ei gyrraedd:

  • asesu risg a thystiolaeth
  • datblygu ac ystyried dewisiadau rheoli risg
  • cwblhau

Gwybodaeth ychwanegol

Gellir dod o hyd i wybodaeth ychwanegol mewn perthynas â materion sy’n destun dadansoddiad risg, fel papurau’r Pwyllgor Cynghori Gwyddonol, ymgynghoriadau a gwaith ymgysylltu cyhoeddus, trafodaethau Bwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) a’r cyngor a’r argymhellion rydym yn eu rhoi i eraill, trwy’r dolenni canlynol:

Cynhyrchion rheoleiddiedig

Darperir gwybodaeth am geisiadau am gynhyrchion rheoleiddiedig sy’n destun dadansoddiad risg mewn cofrestr ar wahân o geisiadau am gynhyrchion rheoleiddiedig.