Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Mewnforion ac allforion

Wrth fewnforio bwyd, mae angen i chi wybod am y rheoliadau sy'n berthnasol i gynhyrchion penodol a rheolau mwy cyffredinol ar labelu ac ychwanegion (additives).

Mae llywodraeth y DU wedi cyflwyno cam cyntaf y Model Gweithredu Targed ar gyfer Ffiniau (BTOM) mewn perthynas â bwyd a bwyd anifeiliaid a fewnforir i Brydain Fawr o’r UE, Gwlad yr Iâ, Liechtenstein, Norwy a’r Swistir. Bellach, bydd yn ofynnol i bob cynnyrch risg canolig a fewnforir sy’n dod o anifeiliaid o’r UE a gwledydd y Gymdeithas Fasnach Rydd Ewropeaidd (EFTA) ddod ynghyd â Thystysgrif Iechyd Allforio.

Model Gweithredu Targed ar gyfer Ffiniau (BTOM)

Mae mwy o wybodaeth am y BTOM ac am fewnforio cynhyrchion sy’n dod o anifeiliaid i Brydain Fawr o’r UE ac EFTA ar gael ar GOV.UK: