Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Symud bwyd nad yw’n dod o anifeiliaid o Brydain Fawr i Ogledd Iwerddon

Rhoi gwybod am broblem gyda bwyd, rhoi adborth i ni neu ddod o hyd i'n manylion cyswllt.

Er mwyn symud bwyd nad yw’n dod o anifeiliaid o Brydain Fawr i Ogledd Iwerddon, dylech:

Bydd yr hyn sydd angen i chi ei wneud nesaf yn dibynnu ar y math o fwyd rydych chi'n bwriadu ei symud o Brydain Fawr i Ogledd Iwerddon, eich statws masnachwr a chanlyniad gwiriadau a gynhelir wrth i'ch nwyddau symud rhwng Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon. Bydd y canllaw cam wrth gam hwn yn eich tywys trwy'r broses a'r gofynion.