Neidio i’r prif gynnwys

Symud bwyd nad yw’n dod o anifeiliaid o Brydain Fawr i Ogledd Iwerddon

Er mwyn symud bwyd nad yw’n dod o anifeiliaid o Brydain Fawr i Ogledd Iwerddon, dylech:

Bydd yr hyn sydd angen i chi ei wneud nesaf yn dibynnu ar y math o fwyd rydych chi'n bwriadu ei symud o Brydain Fawr i Ogledd Iwerddon, eich statws masnachwr a chanlyniad gwiriadau a gynhelir wrth i'ch nwyddau symud rhwng Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon. Bydd y canllaw cam wrth gam hwn yn eich tywys trwy'r broses a'r gofynion.