Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Contractau a thendrau

Ein tendrau cyfredol a rhai sydd wedi dod i ben a'n contractau presennol.

Last updated: 31 Rhagfyr 2020

Chwiliwch am gyfleoedd tendro yn ein porth e-dendro. Drwy gofrestru gallwch chi fynegi diddordeb mewn tendr, cael mynediad at fanylebau manwl ac ymateb ar ran eich sefydliad.

Er mwyn helpu i leihau gwastraff amgylcheddol a helpu sefydliadau i greu tendr llwyddiannus sy'n cydymffurfio, rydym ni ond yn derbyn ymatebion tendro electronig a gyflwynir trwy ein system e-dendro.

Mae gwybodaeth am dendrau cyfredol a rhai sydd wedi dod i ben hefyd ar gael ar y safleoedd canlynol:

  • Dod o hyd i Dendr, sef gwasanaeth e-hysbysu newydd y DU lle mae hysbysiadau caffael yn cael eu cyhoeddi
  • Dod o hyd i gontract Cyfleuster ar-lein am ddim i ddod o hyd i gontractau'r sector cyhoeddus a chyfleoedd isgontractio dros £25,000

Os hoffech wybodaeth ychwanegol am unrhyw un o'n contractau a restrir, anfonwch e-bost at ein Tîm Caffael gyda chrynodeb o'ch cais a'ch manylion cyswllt, byddwn yn ceisio ymateb o fewn dau ddiwrnod gwaith.