Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Contractau a thendrau

Ein tendrau cyfredol a rhai sydd wedi dod i ben a'n contractau presennol.

Diweddarwyd ddiwethaf: 6 September 2023
Gweld yr holl ddiweddariadau
Diweddarwyd ddiwethaf: 6 September 2023
Gweld yr holl ddiweddariadau
Chwiliwch am gyfleoedd tendro yn ein System eFasnachol Sengl Teulu Iechyd (Atamis). Drwy gofrestru ar gyfer y system, gallwch fynegi diddordeb mewn tendr, cael mynediad at fanylebau manwl ac ymateb ar ran eich sefydliad.

Er mwyn helpu i leihau gwastraff amgylcheddol a helpu sefydliadau i greu tendr llwyddiannus sy’n cydymffurfio, rydym ond yn derbyn ymatebion tendro electronig a gyflwynir trwy ein system e-dendro.

Mae gwybodaeth am dendrau cyfredol a rhai sydd wedi dod i ben hefyd ar gael ar ygwefannau canlynol:

  • Dod o hyd i Dendr, sef gwasanaeth e-hysbysu newydd y DU lle mae hysbysiadau caffael yn cael eu cyhoeddi
  • Dod o hyd i gontract, sef cyfleuster ar-lein am ddim sy’n dod o hyd i gontractau’r sector cyhoeddus a chyfleoedd isgontractio dros £25,000

Os hoffech wybodaeth ychwanegol am unrhyw un o’n contractau a restrir, anfonwch e-bost at ein tîm masnachol gyda chrynodeb o’ch cais a’ch manylion cyswllt, byddwn yn ceisio ymateb o fewn dau ddiwrnod gwaith.

Telerau ac amodau

Ein telerau ac amodau ar gyfer contractau a thendrau (Saesneg yn unig). Dylai cyflenwyr gyfeirio bob amser at y telerau ac amodau penodol a gyhoeddwyd fel rhan o ymarfer tendro caffael.

Mae’r telerau ac amodau hyn yn berthnasol i bob caffaeliad o dan £10,000 neu lle nad oes telerau ac amodau penodol wedi’u cyhoeddi.