Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Bwydydd sydd wedi'u cyfyngu gan yr Undeb Ewropeaidd ar hyn o bryd

Penodol i Ogledd Iwerddon

Tabl o fwydydd gyda chyfyngiadau mewnforio cyfredol yr Undeb Ewropeaidd (UE)

 Os byddwch chi'n symud nwyddau o dan Gynllun Symud Nwyddau Manwerthu Gogledd Iwerddon, gweler Cynllun Symud Nwyddau Manwerthu Gogledd Iwerddon: sut o gofrestru a selio llwythi - GOV.UK. Mae'r canllawiau canlynol ond yn berthnasol i lwytho sy'n symud i Ogledd Iwerddon sydd y tu allan i gwmpas Cynllun Symud Nwyddau Manwerthu Gogledd Iwerddon.

Mae rheolaethau'n bodoli ar rai bwydydd o wledydd penodol i ddiogelu iechyd y cyhoedd. Gall y rhain naill ai bennu amodau mewnforio neu atal mewnforion dros dro yn dibynnu ar y risg. 

Dim ond drwy Fannau Rheoli ar y Ffin dynodedig y gellir mewnforio llwythi (consignments) o gynhyrchion wedi’u rheoleiddio. Wrth gyflwyno'r nwyddau, rhaid cynnal gwiriadau dogfennol yn ogystal â samplu a dadansoddi neu archwilio. Mae'r cynnydd hwn mewn rheolaethau swyddogol yn digwydd cyn i lwyth gael ei glirio i'w fewnforio. Ar hyn o bryd, mae cynhyrchion penodol yn cael eu cysoni yn yr UE sy'n rheoli eu mewnforio o wledydd penodol y tu allan i'r UE. 

Gellir dod o hyd i reolaethau penodol isod wedi'u rhannu fesul gwlad. Bydd y rhestr yn cael ei diweddaru'n rheolaidd. 

Albania (AL)

Penderfyniad y Comisiwn 2007/642/EC

Bwyd

 • Cynnyrch pysgodfeydd 

Halogion a reolir 

Histaminau 

Regulation 2020/1158

Cynnyrch

 • Rhai madarch a ffrwythau o'r genws Vaccinium. 

Halogion a reolir

Cesiwm-137 yn dilyn y ddamwain yng ngorsaf ynni niwclear Chernobyl.

Azerbaijan (AZ) 

Rheoliad (EU) 2019/1793 Atodiad II

Bwyd

 • Cnau cyll (Corylus sp.) yn eu plisgyn (0802 21 00)
 • Cnau cyll (Corylus sp.) heb blisgyn (0802 22 00)
 • Cymysgedd o gnau neu ffrwythau sych sy'n cynnwys cnau cyll (ex 0813 50 39 70, ex 0813 50 91 70, ex 0813 50 99 70)
 • Past cnau cyll (ex 2007 10 10 70, ex 2007 10 99 40, ex 2007 99 39 05;06, ex 2007 99 50 33, ex 2007 99 97 23)
 • Cnau cyll, wedi eu paratoi neu eu cadw fel arall, yn cynnwys cymysgeddau (ex 2008 97 12 15, ex 2008 97 14 15, ex 2008 97 16 15, ex 2008 97 18 15, ex 2008 97 32 15, ex 2008 97 34 15, ex 2008 97 36 15, ex 2008 97 38 15, ex 2008 97 51 15, ex 2008 97 59 15, ex 2008 97 72 15, ex 2008 97 74 15, ex 2008 97 76 15, ex 2008 97 78 15, ex 2008 97 92 15, ex 2008 97 93 15, ex 2008 97 94 15, ex 2008 97 96 15, ex 2008 97 97 15, ex 2008 97 98 15, ex 2008 19 12 30, ex 2008 19 19 30, ex 2008 19 92 30, ex 2008 19 95 20, ex 2008 19 99 30)
 • Blawd, cnau mâl a phowdr cnau cyll (ex 1106 30 90 40)
 • Olew cnau cyll (ex 1515 90 99 20)

Gall y cyfyngiadau hyn fod yn berthnasol hefyd i gynhyrchion bwyd sy'n cynnwys 20% neu fwy o'r uchod.

Halogion a reolir

Afflatocsinau

Bangladesh (BD)

Rheoliad (EU) 2019/1793 Atodiad IIa

Bwyd

 • Bwydydd sy'n cynnwys neu sy'n ddail betel (“Piper betle”) (1404 90 00)

Halogion a reolir

Salmonela

Belarws (BY)

Rheoliad 2020/1158

Cynnyrch

 • Rhai madarch a ffrwythau o'r genws Vaccinium.

Halogion a reolir

Cesiwm-137 yn dilyn y ddamwain yng ngorsaf ynni niwclear Chernobyl.

Bolifia (BO)

Rheoliad (EU) 2019/1793 Atodiad 1 

Bwyd a bwyd anifeiliaid

 • Cnau daear (pysgnau), yn eu plisgyn (1202 41 00)
 • Cnau daear (pysgnau), heb blisgyn (1202 42 00)
 • Menyn pysgnau (2008 11 10)
 • Cnau daear (pysgnau), wedi eu paratoi neu eu cadw fel arall (2008 11 91, 2008 11 96, 2008 11 98)
 • Blodiau a chynnyrch mâl cnau daear (ex 1208 90 00 20)
 • Cacen oel a gwaddodion soled eraill, boed wedi eu malu neu ar ffurf pelenni, sy'n ganlyniad i ddistyllu olew cnau daear (2305 00 00)
 • Past cnau daear (ex 2007 10 10 80; ex 2007 10 99 50; ex 2007 99 39 07, ex 2007 99 39 08)

Halogion a reolir

Afflatocsinau

Bosnia a Herzegovina (BA)

Rheoliad 2020/1158

Cynnyrch

 • Rhai madarch a ffrwythau o'r genws Vaccinium.

Halogion a reolir

Cesiwm-137 yn dilyn y ddamwain yng ngorsaf ynni niwclear Chernobyl.

Brasil (BR)

Rheoliad (EU) 2019/1793 Atodiad 1

Bwyd a bwyd anifeiliaid

Cnau daear (pysgnau), yn eu plisgyn (1202 41 00)
Cnau daear (pysgnau), yn eu plisgyn (1202 42 00)
Menyn pysgnau (2008 11 10)
Cnau daear (pysgnau), wedi'u paratoi neu eu cadw fel arall (2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98)
Cacen oel a gwaddolion soled eraill, boed wedi eu malu neu ar ffurf pelenni, sy'n ganlyniad i ddistyllu olew cnau daear (2305 00 00)
Blawd a phrydau cnau daear  (ex 1208 90 00 20)
Past cnau daear (ex 2007 10 10 80; ex 2007 10 99 50; ex 2007 99 39 07, ex 2007 99 39 08)

Gall y cyfyngiadau hyn fod yn berthnasol hefyd i gynhyrchion bwyd sy'n cynnwys 20% neu fwy o'r uchod.

Halogion a reolir

Gweddillion plaladdwyr

Bwyd

 • Cnau Brasil yn eu plisgyn (0801 21 00)
 • Cymysgedd o gnau neu ffrwythau sych sy'n cynnwys cnau Brasil yn eu plisgyn (ex 0813 50 31 20, ex 0813 50 39 20, ex 0813 50 91 20, ex 0813 50 99 20)

Gall y cyfyngiadau hyn fod yn berthnasol hefyd i gynhyrchion bwyd sy'n cynnwys 20% neu fwy o'r uchod.

Bwyd a bwyd anifeiliaid

 • Cnau daear (pysgnau), yn eu plisgyn (1202 41 00)
 • Cnau daear (pysgnau), heb blisgyn (1202 42 00)
 • Menyn pysgnau (2008 11 10)
 • Cnau daear (pysgnau), wedi eu paratoi neu eu cadw fel arall (2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98)
 • Cacen oel a gwaddodion soled eraill, boed wedi eu malu neu ar ffurf pelenni, sy'n ganlyniad i ddistyllu olew cnau daear (2305 00 00)
 • Blodiau a chynnyrch mâl cnau daear (ex 1208 90 00 20)
 • Past cnau daear (ex 2007 10 10; ex 2007 10 99; ex 2007 99 39)

Gall y cyfyngiadau hyn fod yn berthnasol hefyd i gynhyrchion bwyd sy'n cynnwys 20% neu fwy o'r uchod.

Halogion a reolir

Afflatocsinau

Rheoliad (EU) 2019/1793 Atodiad II

Bwyd – heb ei wasgu neu ei falu

 • Pupur du (piper) Iex 0904 11 00 10)

Halogion a reolir

Salmonela

Tsieina (CN)

Penderfyniad y Comisiwn 2011/884/EC  (fel y'i diwygiwyd) 

Cynnyrch

 • Reis yn y plisgyn ('padi' neu arw) (1006 10)
 • Reis (brown) mewn plisgyn (1006 20)
 • Reis wedi ei felino'n rhannol neu'n llwyr, boed wedi ei lathru neu wydro ai peidio (1006 30)
 • Reis toredig (1006 40 00)
 • Blawd reis (1102 90 50)
 • Rhynion a mâl reis (1103 19 50)
 • Pelenni reis (1103 20 50)
 • Gronynnau reis fflawiog (1104 19 91)
 • Gronynnau grawn rholiedig neu fflawiog (ac eithrio gronynnau o geirch, gwenith, rhyg, indrawn a barlys a reis fflawiog)  (1104 19 99)
 • Startsh reis (1108 19 10)
 • Paratoadau ar gyfer eu defnyddio gan fabanod, eu rhoi ar werth i'w hadwerthu (1901 10 00)
 • Pasta heb ei goginio, heb ei stwffio na'i baratoi mewn ffordd arall, sy'n cynnwys wyau (1902 11 00)
 • Pasta heb ei goginio, heb ei stwffio na'i baratoi mewn ffordd arall, sydd ddim yn cynnwys wyau (1902 19)
 • Pasta wedi'i stwffio, boed wedi ei goginio neu ei baratoi fel arall neu beidio (1902 20)
 • Pasta arall (ac eithrio pasta heb ei goginio, heb ei stwffio neu heb ei baratoi fel arall, a heb fod yn basta wedi’i stwffio, boed wedi ei  goginio neu ei baratoi fel arall neu beidio)  (1902 30)
 • Bwydydd wedi'u paratoi sy'n dod drwy chwyddo neu rostio grawn neu gynnyrch grawn, wedi'u caffael o reis (1904 10 30)
 • Paratoadau tebyg i fiwsli yn seiliedig ar fflawiau grawn heb eu rhostio (1904 20 10)
 • Bwydydd wedi'u paratoi sy'n dod o fflawiau grawn heb eu rhostio neu o gymysgedd o fflawiau grawn heb eu rhostio a fflawiau grawn wedi eu rhostio neu rawn wedi chwyddo, wedi'u caffael o reis (ac eithrio paratoadau fel miwsli wedi eu creu ar sail fflawiau grawn heb eu rhostio) (1904 20 95)
 • Reis, wedi ei goginio ymlaen llaw neu ei baratoi fel arall, neb ei restru neu ei gynnwys mewn man arall (ac eithrio blawd, rhynion a mâl, paratoadau bwyd wedi'u caffael drwy chwyddo neu rostio neu o fflawiau grawn heb eu rhostio neu o gymysgeddau o fflawiau grawn heb eu rhostio a fflawiau grawn wedi'u rhostio neu rawn chwyddedig) (1904 90 10)
 • Papur reis (ex 1905 90 20)
 • Bisgedi (1905 90 45)
 • Cynhyrchion allwrthiedig neu estynedig, sawrus neu wedi'u halltu (1905 90 55)
 • Cynhyrchion allwrthiedig neu estynedig, wedi'u melysu (er enghraifft, Pasteiod ffrwythau, bara cyrens, panettone, meringues, Stollen Nadolig, croissants, a nwyddau eraill pobyddion)  (1905 90 60)
 • Cynhyrchion allwrthiedig neu estynedig nad ydynt wedi'u melysu na'u sawru na'u halltu (er enghraifft, Pizzas, quiches a nwyddau eraill pobyddion, heb eu melysu) (1905 90 90)
 • Sawsiau a pharatoadau, confennau cymysg a sesninau cymysg (2103 90 90)
 • Bran, sharps a gweddillion eraill, p'un a ydynt ar ffurf pelenni ai peidio, yn deillio o nithio, melino neu weithio reis fel arall gyda chynnwys startsh heb fod yn fwy na 35% yn ôl pwysau (2302 40 02)
 • Bran, sharps a gweddillion eraill, p'un a ydynt ar ffurf pelenni ai peidio, yn deillio o nithio, melino neu weithio reis fel arall gyda chynnwys startsh heb fod yn fwy na 35% yn ôl pwysau (2302 40 08)

Halogion a reolir

Organebau wedi'u haddasu'n enetig 

Rheoliad (EU) 2019/1793 Atodiad 1

Bwyd

 • Te, gyda chyflas neu beidio (0902)

Halogion a reolir

Gwaddodion plaladdwyr

Bwyd – wedi'i wasgu neu ei falu 

 • Pupurau melys (Capsicum annuum) (ex 0904 22 00 11)

Halogion a reolir

Salmonela

Bwyd a bwyd anifeiliaid

 • Cnau daear (pysgnau), yn eu plisgyn (1202 41 00)
 • Cnau daear (pysgnau), heb blisgyn (1202 42 00)
 • Menyn pysgnau (2008 11 10)
 • Cnau daear (pysgnau), wedi eu paratoi neu eu cadw fel arall (2008 11 91, 2008 11 96, 2008 11 98)
 • Cacen oel a gwaddodion soled eraill, boed wedi eu malu neu ar ffurf pelenni, sy'n ganlyniad i ddistyllu olew cnau daear (2305 00 00)
 • Blodiau a chynnyrch mâl cnau daear (ex 1208 90 00 20)
 • Past cnau daear (ex 2007 10 10 80; ex 2007 10 99 50; ex 2007 99 39 07, ex 2007 99 30 08)

Halogion a reolir 

Afflatocsinau

Rheoliad (EU) 2019/1793 Atodiad II

Bwyd a bwyd anifeiliaid

 • Gwm Xanthan (ex 3913 90 00)

Halogion a reolir

Gweddillion plaladdwyr

 •  

Colombia (CO)

Rheoliad 2019/1793 Atodiad I

Bwyd

Granadilla a passion fruit (Passiflora liguralis and Passiflora edulis)

Halogion a reolir

Gweddillion plaladdwyr

Cote d'Ivoire (CI)

Rheoliad (EU) 2019/1793 Atodiad I

Bwyd

Olew Palmwydd (1511 10 90, 1511 90 11, ex 1511 90 19, 1511 90 00)

Halogion a reolir

Lliwiau (dyes) Swdan

Y Weriniaeth Ddominicaidd  (DO)

Rheoliad (EU) 2019/1793 Atodiad II

Bwyd – ffres, wedi'i oeri neu wedi'i rewi 

 • Pupurau melys (Capsicum annuum) (0709 60 10, 0710 80 51)
 • Pupurau o'r rhywogaeth Capsicum (ar wahân i'r rhai melys) (ex 0709 60 99 20, ex 0710 80 59 20)
 • Ffa llathen (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata) (ex 0708 20 00 10, ex 0710 22 00 10)

Bwyd - ffres neu wedi'i oeri

Planhigion wy (Solanum melongena) (0709 30 00)

Halogion a reolir

Gwaddodion plaladdwyr

Yr Aifft (EG)

Rheoliad (UE) 2019/1793 Atodiad I

Bwyd – ffres, wedi'i oeri neu wedi'i rewi

 • Pupurau melys (Capsicum annuum) (0709 60 10, 0710 80 51)
 • Pupurau o'r rhywogaeth Capsicum (ar wahân i'r rhai melys) (ex 0709 60 99 20, ex 0710 80 59 20)

Bwyd – ffres neu wedi'i sychu

 • Orenau

Halogion a reolir

Gwaddodion plaladdwyr

Rheoliad (EU) 2019/1793 Atodiad II

Bwyd a bwyd anifeiliaid

 • Cnau daear (pysgnau), yn eu plisgyn (1202 41 00)
 • Cnau daear (pysgnau), heb blisgyn (1202 42 00)
 • Menyn pysgnau (2008 11 10)
 • Cnau daear (pysgnau), wedi eu paratoi neu eu cadw fel arall (2008 11 91, 2008 11 96, 2008 11 98), ex 2008 19 19 50, ex 2008 19 92 40, ex 2008 19 19 95 40, ex 2008 19 99 50
 • Cacen oel a gwaddodion soled eraill, boed wedi eu malu neu ar ffurf pelenni, sy'n ganlyniad i ddistyllu olew cnau daear (2305 00 00)
 • Blodiau a chynnyrch mâl cnau daear (ex 1208 90 00 20)
 • Past cnau daear (ex 2007 10 10 80, ex 2007 10 99 50, ex 2007 99 39 07, ex 2007 99 39 08)

Gall y cyfyngiadau hyn fod yn berthnasol hefyd i gynhyrchion bwyd sy'n cynnwys 20% neu fwy o'r uchod.

Halogion a reolir

Afflatocsinau

Ethiopia (ET)

Rheoliad (EU) 2019/1793 Atodiad II

Bwyd

 • Hadau sesamwm (1207 40 90), ex 2008 19 19 40, ex 2008 19 99 40

Halogion a reolir

Salmonela

Rheoliad (EU) 2019/1793 Atodiad II

Bwyd – sbeisys wedi'u sychu 

 • Pupur o'r genws Piper; wedi'i sychu neu wasgu neu falu neu ffrwyth o genws Capsicum neu'r genws Pimenta (0904)
 • Sinsir, saffrwm, tyrmerig (curcuma), teim, dail llawryf, cyri a sbeisys eraill (0910)

Gall y cyfyngiadau hyn fod yn berthnasol hefyd i gynhyrchion bwyd sy'n cynnwys 20% neu fwy o'r uchod.

Halogion a reolir

Afflatocsinau

Gambia (GM)

Rheoliad (EU) 2019/1793 Atodiad II

Bwyd a bwyd anifeiliaid

 • Cnau daear (pysgnau), yn eu plisgyn (1202 41 00)
 • Cnau daear (pysgnau), heb blisgyn (1202 42 00)
 • Menyn pysgnau (2008 11 10)
 • Cnau daear (pysgnau), wedi eu paratoi neu eu cadw fel arall (2008 11 91, 2008 11 96, 2008 11 98), ex 2008 19 12 40, ex 2008 19 19 50, ex 2008 19 92 40, ex 2008 19 95 40, ex 2008 19 99 50
 • Cacen oel a gwaddodion soled eraill, boed wedi eu malu neu ar ffurf pelenni, sy'n ganlyniad i ddistyllu olew cnau daear (2305 00 00)
 • Blodiau a chynnyrch mâl cnau daear (ex 1208 90 00 20)
 • Past cnau daear (ex 2007 10 10 80, ex 2007 10 99 50, ex 2007 99 39 07, ex 2007 99 39 08

Gall y cyfyngiadau hyn fod yn berthnasol hefyd i gynhyrchion bwyd sy'n cynnwys 20% neu fwy o'r uchod.

Halogion a reolir

Afflatocsinau

Georgia (GE)

Rheoliad (EU) 2019/1793 Atodiad I

Bwyd

 • Cnau cyll, yn eu plisgyn (0802 21 00)
 • Cnau cyll, heb blisgyn (0802 22 00)
 • Blawd, cnau mâl a phowdr cnau cyll (ex 1106 30 90 40)
 • Cnau cyll, wedi eu paratoi neu eu cadw fel arall (ex 2008 19 19 30, ex 2008 19 95 20, ex 2008 19 99 30)

Halogion a reolir

Afflatocsinau

Ghana (GH)

Rheoliad (EU) 2019/1793 Atodiad I

Bwyd

 • Olew palmwydd (1511 10 90, 1511 90 11, ex 1511 90 19 90, 1511 90 99)

Halogion a reolir

Llifynnau Swdan 


Rheoliad (EU) 2019/1793 Atodiad II

Bwyd a bwyd anifeiliaid

 • Cnau daear (pysgnau), yn eu plisgyn (1202 41 00)
 • Cnau daear (pysgnau), heb blisgyn (1202 42 00)
 • Menyn pysgnau (2008 11 10)
 • Cnau daear (pysgnau), wedi eu paratoi neu eu cadw fel arall (2008 11 91, 2008 11 96, 2008 11 98)
 • Cacen oel a gwaddodion soled eraill, boed wedi eu malu neu ar ffurf pelenni, sy'n ganlyniad i ddistyllu olew cnau daear (2305 00 00)
 • Blodiau a chynnyrch mâl cnau daear (ex 1208 90 00 20)

Gall y cyfyngiadau hyn fod yn berthnasol hefyd i gynhyrchion bwyd sy'n cynnwys 20% neu fwy o'r uchod.

Halogion a reolir

Afflatocsinau

Guinea (GN)

Penderfyniad y Comisiwn 2007/82/CE 

Bwyd

 • Cynnyrch pysgodfeydd

Halogion a reolir

Amodau hylendid gwael 

India (IN)

Penderfyniad y Comisiwn 2010/381/EU

Bwyd

 • Cynhyrchion dyframaethu 

Halogion a reolir

Gwaddodion milfeddygol 

Rheoliad (EU) 2019/1793 Atodiad I

Bwyd – ffres, wedi'i oeri neu ei rewi

 • Ocra (ex 0709 99 90 20, ex 0710 80 95 30)
 • Drymffyn (Moringa oleifera) (ex 0709 99 90)
 • Ffa llathen (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata) (ex 0708 20 00 10, ex 0710 22 00 10)

Bwyd

 • Guava (Psidium guajava) (0804 50 00)

Halogion a reolir

Gwaddodion plaladdwyr

Bwyd

 • Reis (1006 10 79)

Halogion a reolir

Afflatocsinau ac Ocratocsin A a gweddillion plaladdwyr

Bwyd – sbeisys wedi'u sychu

 • Nytmeg (Myristica fragrans) (0908 11 00, 0908 12 00)

Halogion a reolir

Afflatocsinau

Bwyd

Dail Betel  (Piper betle L.) (ex 1404 90 00 10)

Halogion a reolir

Salonela

Rheoliad (EU) 2019/1793 Atodiad II

Bwyd

 • Dail betel (Piper betle L.) (ex 1404 90 00 10)
 • Hadau sesamwm (1207 40 90)

Halogion a reolir

Salmonela

Bwyd a bwyd anifeiliaid

 • Cnau daear (pysgnau), yn eu plisgyn (1202 41 00)
 • Cnau daear (pysgnau), heb blisgyn (1202 42 00)
 • Menyn pysgnau (2008 11 10)
 • Cnau daear (pysgnau), wedi eu paratoi neu eu cadw fel arall (2008 11 91, 2008 11 96, 2008 11 98)
 • Cacen oel a gwaddodion soled eraill, boed wedi eu malu neu ar ffurf pelenni, sy'n ganlyniad i ddistyllu olew cnau daear (2305 00 00)
 • Blodiau a chynnyrch mâl cnau daear (ex 1208 90 00 20)

Gall y cyfyngiadau hyn fod yn berthnasol hefyd i gynhyrchion bwyd sy'n cynnwys 20% neu fwy o'r uchod.

Bwyd – wedi'i sychu, wedi'i rostio, wedi'i wasgu neu wedi'i falu 

 • Pupurau o'r rhywogaeth Capsicum (melys neu ar wahân i'r rhai melys) (0904 21 10, ex 0904 22 00 11; 19, ex 0904 21 90 20, ex 2005 99 10 10; 90, ex 2005 99 80 94)

Gall y cyfyngiadau hyn fod yn berthnasol hefyd i gynhyrchion bwyd sy'n cynnwys 20% neu fwy o'r uchod.

  Gall y cyfyngiadau hyn fod yn berthnasol hefyd i gynhyrchion bwyd sy'n cynnwys 20% neu fwy o'r uchod.

  Halogion a reolir

  Afflatocsinau

  Bwyd a bwyd anifeiliaid

  • Guar gum (ex 1302 32 90 10)

  Halogion a reolir

  Pentacloroffenylol a diocsinau 

  Bwyd – ffres, wedi'i oeri neu wedi'i rewi

  • Pupurau o'r rhywogaeth Capsicum (ar wahân i'r rhai melys) (ex 0709 60 99 20, ex 0710 80 59 20)
  • Hadau sesamwm (1207 40 90)
  • Ffa locust (carob) (1212 92 00)
  • Hadau ffa locust, heb eu masglu neu eu malu’n fân (1212 99 41)
  • Mucilages a thewychwyr, p'un a ydynt wedi'u haddasu ai peidio, sy'n deillio o ffa locust neu hadau ffa locust (Bwyd a bwyd anifeiliaid) (1302 32 10)
  • Pepper o'r genws Piper; ffrwythau sych neu wedi'u gwasgu neu ffrwythau daear y genws Capsicum neu o'r genws Pimenta (0904)    
  • Fanila (0905)  
  • Blodau coeden sinamon a sinamon (0906)

  • Ewin (ffrwythau cyfan, ewin a coesynnau) (0907)

  • Nytmeg, mace a cardamoms (0908)

  • Hadau anise, badian, ffenigl, coriander, cwmin neu garaway; aeron merywen (0909)

  • Sinsir, saffrwm, tyrmerig (curcuma), teim, dail betel, cyri a sbeisys eraill (Bwyd) (0910)

  • Sawsiau a'u paratoi; condimentau cymysg a sesin cymysg; blawd mwstard a chynnyrch mâl a mwstard wedi'i baratoi (Bwyd) (2103)

  • Calsiwm carbonad (Bwyd a bwyd anifeiliaid) (ex 2106 90 92/98, ex 2530 90 00, ex 2836 50 00)

  • Ychwanegion bwyd sy'n cynnwys deunydd botanegol (Bwyd) (ex 1302; ex 2106) 

  Halogion a reolir

  Gwaddodion plaladdwyr

  Indonesia (ID)

  Rheoliad (EU) 2019/1793 Atodiad II

  Bwyd – sbeisys wedi'u sychu

  • Nytmeg (Myristica fragrans) (0908 11 00; 0908 12 00)

  Gall y cyfyngiadau hyn fod yn berthnasol hefyd i gynhyrchion bwyd sy'n cynnwys 20% neu fwy o'r uchod.

  Halogion a reolir

  Afflatocsinau

  Iran (IR)

  Rheoliad (EU) 2019/1793 Atodiad II

  Bwyd

  • Cnau pistasio, yn eu plisgyn (0802 51 00)
  • Cnau pistasio, heb blisgyn (0802 52 00)
  • Cymysgedd o gnau neu ffrwythau sych sy'n cynnwys cnau pistasio  (ex 0813 50 39 60, ex 0813 50 91 60, ex 0813 50 99 60)
  • Past pistasio (ex 2007 10 10 60, ex 2007 10 99 30, ex 2007 99 39 03:04, ex 2007 99 50 32,  ex 2007 99 97 22)
  • Cnau pistasio, wedi eu paratoi neu eu cadw, yn cynnwys cymysgeddau (ex 2008 19 13 20, ex 2008 19 93 20, ex 2008 97 12 19, ex 2008 97 14 19, ex 2008 97 16 19, ex 2008 97 18 19, ex 2008 97 32 19, ex 2008 97 34 19, ex 2008 97 36 19, ex 2008 97 38 19, ex 2008 97 51 19, ex 2008 97 59 19, ex 2008 97 72 19, ex 2008 97 74 19, ex 2008 97 76 19, ex 2008 97 78 19, ex 2008 97 92 19, ex 2008 97 93 19, ex 2008 97 94 19, ex 2008 97 96 19, ex 2008 97 97 19, ex 2008 97 98 19)
  • Blawd, cnau mâl a phowdr cnau pistasio  (ex 1106 30 90 50)

  Gall y cyfyngiadau hyn fod yn berthnasol hefyd i gynhyrchion bwyd sy'n cynnwys 20% neu fwy o'r uchod.

  Halogion a reolir

  Afflatocsinau

  Israel

  Rheoliad 2019/1793 Atodiad I

  Bwyd

  • Basil (Ocimum basilicum) ex 12 11 90 86
  • Mint (Mentha) ex 12 11 90 86

  Halogion a reolir

  Afflatocsinau

  Japan (JP)

  Rheoliad (EU) 2016/6 (fel y'i diwygiwyd)

  Cynnyrch

  • Rhai bwydydd a bwyd anifeiliaid sy’n cael eu hanfon i Japan neu'n deillio o Japan. 

  Halogion a reolir

  Cesiwm-134 a cesiwm-137 yn dilyn y ddamwain yng ngorsaf ynni niwclear Fukishima Daiichi. 

  Kenya (KE)

  Rheoliad (EU) 2019/1793 Atodiad I

  Bwyd – ffres neu wedi'i oeri 

  • Ffa (Vigna spp., Phaseolus spp.) (0708 20) 

  Halogion a reolir

  Gwaddodion plaladdwyr

  Bwyd – ffres, wedi'i oeri neu wedi'i rewi

  • Pupurau genus Capiscum (heb fod yn felys) (ex 0709 60 99, ex 0710 80 59)

  Halogion a reolir

  Gwaddodion plaladdwyr

  Kosovo (XK)

  Rheoliad 2020/1158

  Cynnyrch

  • Rhai madarch a ffrwythau o'r genws Vaccinium.


  Halogion a reolir

  Cesiwm-137 yn dilyn y ddamwain yng ngorsaf ynni niwclear Chernobyl.

  Lebanon (LB) 

  Rheoliad (EU) 2019/1793 Atodiad I


  Bwyd – wedi'i baratoi neu ei gadw gan finegr neu asid asetig 

  • Maip (Brassica rapa spp. Rapa) (ex 2001 90 97 11; 19)

  Bwyd – wedi'i baratoi neu ei gadw gan ddŵr hallt neu asid citrig, heb ei rewi 

  • Maip (Brassica rapa spp. Rapa) (ex 2005 99 80 93)

  Halogion a reolir

  Rhodamin B

  Madagascar (MG)

  Rheoliad (EU) 2019/1793 Atodiad I

  Bwyd 

  • Ffa llygatddu (Vigna unguiculata) (0713 35 00)

  Halogion a reolir

  Gweddillion plaladdwyr

  Malaysia (MY)

  Rheoliad (EU) 2019/1793 Atodiad I

  Bwyd – ffres

  • Jacffrwyth (Artocarpus heterophyllus) (ex 0810 90 20 20)

  Halogion a reolir

  Gwaddodion plaladdwyr

  Bwyd a bwyd anifeiliaid

  • Ffa Locust (gan gynnwys mucilages a thewychwyr sy'n deillio o ffa locust (1212 92 00, 1212 99 41, 1302 32 10)

  Halogion a reolir

  Gwaddodion plaladdwyr

  Moldofa (MD)

  Rheoliad 2020/1158

  Cynnyrch

  • Rhai madarch a ffrwythau o'r genws Vaccinium.

  Halogion a reolir

  Cesiwm-137 yn dilyn y ddamwain yng ngorsaf ynni niwclear Chernobyl.

  Montenegro (ME)

  Rheoliad 2020/1158

  Cynnyrch

  • Rhai madarch a ffrwythau o'r genws Vaccinium.

  Halogion a reolir

  Cesiwm-137 yn dilyn y ddamwain yng ngorsaf ynni niwclear Chernobyl.

  Nigeria (NG)

  Rheoliad (EU) 2019/1793 Atodiad 1

  Bwyd

  • Melon dŵr (Egusi, Citrullus spp.) hadau a chynnyrch deilliedig (ex 1207 70 00 10, ex 1208 90 00 10, ex 2008 99 99 50)

  Gall y cyfyngiadau hyn fod yn berthnasol hefyd i gynhyrchion bwyd sy'n cynnwys 20% neu fwy o'r uchod.

  Halogion a reolir

  Afflatocsinau

  Regulation (EU) 2019/`793 Annex II

  Bwyd

  Hadau sesamum (1207 40 90, ex 2008 19 19 40, ex 2008 19 99 40)

  Halogion a reolir

  Salmonela

  Rheoliad (EU) 2019/1793 Atodiad IIa

  Bwyd

  • Bwydydd sy'n ffa wedi'u sychu (0713 35 00, 0713 39 00, 0713 90 00)

  Halogion a reolir

  Gwaddodion plaladdwyr

  Gogledd Macedonia (MK)

  Rheoliad 2020/1158

  Cynnyrch

  • Rhai madarch a ffrwythau o'r genws Vaccinium.

  Halogion a reolir

  Cesiwm-137 yn dilyn y ddamwain yng ngorsaf ynni niwclear Chernobyl.

  Pacistan (PK)

  Rheoliad (EU) 2019/1793 Atodiad I

  Bwyd

  • Cymysgwyr sbeisys (0910 91 10, 0910 91 90)

  Halogion a reolirlir

  Afflatocsinau

  Bwyd

  Reis (1006)

  Halogion a reolir

  Afflatocsinau ac Ochratocsin A a gweddillion plaladdwyr

  Rheoliad (EU) 2019/1793 Atodiad II

  Bwyd – ffres, wedi'i oeri neu wedi'i rewi

  • Pupurau o'r rhywogaeth Capsicum (ar wahân i'r rhai melys) (ex 0709 60 99 20, ex 0710 80 59 20)

  Halogion a reolir

  Gwaddodion plaladdwyr

  Rwanda (RW)

  Rheoliad (EU) 2019/1793 Atodiad I

  Bwyd – ffres, wedi'i oeri neu wedi'i rewi

  • Pupurau o'r rhywogaeth Capsicum (ar wahân i'r rhai melys) (ex 0709 60 99 20, ex 0710 80 59 20)

  Halogion a reolir

  Gwaddodion plaladdwyr

  Rwsia (RU)

  Rheoliad 2020/1158

  Cynnyrch

  • Rhai madarch a ffrwythau o'r genws Vaccinium.

  Halogion a reolir

  Cesiwm-137 yn dilyn y ddamwain yng ngorsaf ynni niwclear Chernobyl.

  Senegal (SN)

  Rheoliad (EU) 2019/1793 Atodiad I

  Bwyd a bwyd anifeiliaid

  • Cnau daear (pysgnau), yn eu plisgyn (1202 41 00)
  • Cnau daear (pysgnau), heb blisgyn (1202 42 00)
  • Menyn pysgnau (2008 11 10)
  • Cnau daear (pysgnau), wedi eu paratoi neu eu cadw fel arall (2008 11 91, 2008 11 96, 2008 11 98)
  • Blodiau a chynnyrch mâl cnau daear (ex 1208 90 00 20)
  • Cacen oel a gwaddodion soled eraill, boed wedi ei  falu neu ar ffurf pelenni, sy'n ganlyniad i ddistyllu olew cnau daear (2305 00 00)
  • Past cnau daear (ex 2007 10 10; 2007 10 99; ex 2007 99 39)

  Halogion a reolir

  Afflatocsinau

  Serbia (SR)

  Rheoliad 2020/1158

  Cynnyrch

  • Rhai madarch a ffrwythau o'r genws Vaccinium.

  Halogion a reolir

  Cesiwm-137 yn dilyn y ddamwain yng ngorsaf ynni niwclear Chernobyl.

  De Corea (KR)

  Rheoliad (EU) 2019/1793 Atodiad I

  Bwyd a bwyd anifeiliaid

  • Atchwanegiadau bwyd sy'n cynnwys deunydd botanegol (ex 1302, ex 2106)

  Halogion a reolir

  Gweddillion plaladdwyr

  Rheoliad (EU) 2019/1793 Atodiad II

  Bwyd

  • Nwdls parod (1902 30 10)

  Halogion a reolir

  Gweddillion pladdwyr

  Sri Lanka (LK)

  Rheoliad (EU) 2019/1793 Atodiad II

  Bwyd 

  • Gotukola (Centella asiatica) (ex 1211 90 86)
  • Mukuwenna (Alternanthera sessilis) (ex 0709 99 90)

  Halogion a reolir

  Afflatocsinau

  Rheoliad (EU) 2019/1793 Atodiad II

  Bwyd – wedi'i sychu, wedi'i rostio, wedi'i wasgu neu wedi'i falu

  • Pupurau o'r rhywogaeth Capsicum (melys neu ar wahân i'r rhai melys) (0904 21 10, ex 0904 21 90 20, ex 0904 22 00 11 19, ex 2005 99 10; 10; 90, ex 2005 99 80 94)

  Halogion a reolir

  Afflatocsinau

  Bwyd – ffres, wedi'i oeri neu wedi'i rewi

  • Gotukola (Centella asiatica) (ex 0709 99 90, ex 1211 90 86)  
  • Mukunuwenna (Alternanthera sessilis) (ex 0709 99 90) 

  Halogion a reolir

  Gweddillion pladdwyr

  Swdan (SD)

  Rheoliad (EU) 2019/1793 Atodiad II

  Bwyd a bwyd anifeiliaid

  • Cnau daear (pysgnau), yn eu plisgyn (1202 41 00)
  • Cnau daear (pysgnau), heb blisgyn (1202 42 00)
  • Menyn pysgnau (2008 11 10)
  • Cnau daear (pysgnau), wedi eu paratoi neu eu cadw fel arall (2008 11 91, 2008 11 96, 2008 11 98)
  • Cacen oel a gwaddodion soled eraill, boed wedi eu malu neu ar ffurf pelenni, sy'n ganlyniad i ddistyllu olew cnau daear (2305 00 00)
  • Blodiau a chynnyrch mâl cnau daear (ex 1208 90 00 20)

  Gall y cyfyngiadau hyn fod yn berthnasol hefyd i gynhyrchion bwyd sy'n cynnwys 20% neu fwy o'r uchod.

  Halogion a reolir

  Afflatocsinau

  Bwyd

  • Hadau sesamwm (1207 40 90)

  Halogion a reolir

  Salmonela

  Y Swistir (CH)

  Rheoliad 2020/1158

  Cynnyrch

  • Rhai madarch a ffrwythau o'r genws Vaccinium.

  Halogion a reolir

  Cesiwm-137 yn dilyn y ddamwain yng ngorsaf ynni niwclear Chernobyl.

  Gwlad Tai (TH)

  Rheoliad (EU) 2019/1793 Atodiad I

  Bwyd – ffres, wedi'i oeri neu wedi'i rewi

  • Pupurau o'r rhywogaeth Capsicum (ar wahân i'r rhai melys) (ex 0709 60 99 20, ex 0710 80 59 20)

  Halogion a reolir

  Gwaddodion plaladdwyr

  Twrci (TR)

  Rheoliad (EU) 743/2013 (fel y'i diwygiwyd) 

  Bwyd

  • Molysgiaid dwygragennog

  Halogion a reolir

  Amodau hylendid gwael

  Rheoliad (EU) 2019/1793 Atodiad I

  Bwyd – ffres neu wedi'i oeri

  • Pomegranadau (ex 0810 90 75 30)

  Bwyd – ffres, wedi'i oeri neu wedi'i rewi

  • Puprynnau melys (Capsicum annuum) (0709 60 10, 0710 80 51)
  • Lemonau (Citrus limon, Citrus limonum) (0805 50 10)
  • Grawnffrwyth (0805 40 00) 

  Halogion a reolir

  Gweddillion pladdwyr

  Bwyd

  • Hadau cumin (0909 31 00)
  • Hadau cumin wedi'u malu'n fân (0909 32 00)
  • Oregano wedi'i sychu (ex 1211 90 86)

  Halogion a reolir

  Alcaloidau Pyrolisidin

  Bwyd

  Hadau sesamum 

  Halogion a reolir

  Salmonela

  Bwyd

  • Cernelau bricyll heb eu prosesu, wedi'u melino, wedi'u malu'n fân, wedi cracio, wedi'u torri y bwriedir eu rhoi ar y farchnad ar gyfer y defnyddiwr terfynol

   

  Halogion a reolir

  Syanid

  Rheoliad (EU) 2019/1793 Atodiad II

  Bwyd

  • Ffigys wedi'u sychu (0804 20 90)
  • Cymysgedd o gnai neu ffrwythau wedi'u sych sy'n cynnwys ffigys (ex 0813 50 99 50)
  • Past ffigys wedi'u sychu (ex 2007 10 10 50, ex 2007 10 99 20, ex 2007 99 39 01; 02, ex 2007 99 50 31, ex 2007 99 97 21)
  • Ffigys wedi'u sychu, wedi'u paratoi neu eu cadw, gan gynnwys cymysgeddau (ex 2008 97 12 11, ex 2008 97 14 11, ex 2008 97 16 11, ex 2008 97 18 11, ex 2008 97 32 11, ex 2008 97 34 11, ex 2008 97 36 11, ex 2008 97 38 11, ex 2008 97 51 11, ex 2008 97 59 11, ex 2008 97 72 11, ex 2008 97 74 11, ex 2008 97 76 11, ex 2008 97 78 11, ex 2008 97 92 11, ex 2008 97 93 11, ex 2008 97 94 11, ex 2008 97 96 11, ex 2008 97 97 11, ex 2008 97 98 11, ex 2008 99 28 10, ex 2008 99 34 10, ex 2008 99 37 10, ex 2008 99 40 10, ex 2008 99 49 60, ex 2008 99 67 95, ex 2008 99 99 60)
  • Blawd, cynnyrch mâl neu bowdr ffigys wedi'u sychu (ex 1106 30 90 60)
  • Cnau pistasio, yn eu plisgyn (0802 51 00)
  • Cnau pistasio, heb eu plisgyn(0802 52 00)
  • Cymysgedd o gnai neu ffrwythau wedi'u sych sy'n cynnwys cnau pistasio (ex 0813 50 39 60, ex 0813 50 91 60, ex 0813 50 99 60)
  • Past cnau pistasio (ex 2007 10 10 60, ex 2007 10 99 30, ex 2007 99 39 03:04, ex 2007 99 50 32, ex 2007 99 97 22)
  • Cnau pistasio, wedi'u paratoi neu eu cadw, gan gynnwys cymysgeddau (ex 2008 19 13 20, ex 2008 19 93 20, ex 2008 97 12 19, ex 2008 97 14 19, ex 2008 97 16 19, ex 2008 97 18 19, ex 2008 97 32 19, ex 2008 97 34 19, ex 2008 97 36 19, ex 2008 97 38 19, ex 2008 97 51 19, ex 2008 97 59 19, ex 2008 97 72 19, ex 2008 97 74 19, ex 2008 97 76 19, ex 2008 97 78 19, ex 2008 97 92 19, ex 2008 97 93 19, ex 2008 97 94 19, ex 2008 97 96 19, ex 2008 97 97 19, ex 2008 97 98 19)
  • Blawd, cynnyrch mâl neu bowdr cnau pistasio (ex 1106 30 90 50)

  Gall y cyfyngiadau hyn fod yn berthnasol hefyd i gynhyrchion bwyd sy'n cynnwys 20% neu fwy o'r uchod.

  Halogion a reolir

  Afflatocsinau

  Bwyd – ffres neu wedi'i sychu 

  • Dail gwinwydd (ex 2008 99 99 11,19)Mandarins (yn cynnwys tanjerîns a satswmas); clementinau, wilcinau a chroesiadau citrws tebyg (0805 21, 0805 22, 0805 29)
  • Orennau (0805 10)

  Halogion a reolir

  Gwaddodion plaladdwyr

   Rheoliad 2020/1158

   Cynnyrch

   • Rhai madarch a ffrwythau o'r genws Vaccinium.

   Halogion a reolir

   Cesiwm-137 yn dilyn y ddamwain yng ngorsaf ynni niwclear Chernobyl.

   Uganda (UG)

   Rheoliad (EU) 2019/1793 Atodiad I

   Bwyd – ffres, wedi'i oeri neu wedi'i rewi

   • Pupurau o'r rhywogaeth Capsicum (ar wahân i'r rhai melys) (ex 0709 60 99 20, ex 0710 80 59 20)

   Halogion a reolir

   Gwaddodion plaladdwyr 

   Rheoliad (EU) 2019/1793 Atodiad II

   Bwyd

   • Hadau sesamwm (1207 40 90)

   Halogion a reolir

   Salmonela

   Yr Wcráin (UA)

   Rheoliad 2020/1158

   Cynnyrch

   • Rhai madarch a ffrwythau o'r genws Vaccinium.

   Halogion a reolir

   Cesiwm-137 yn dilyn y ddamwain yng ngorsaf ynni niwclear Chernobyl.

   Unol Daleithiau (US)

   Penderfyniad y Comisiwn 2006/199/CE

   Bwyd

   • Cynnyrch pysgodfeydd

   Halogion a reolir

   Amodau hylendid gwael

   Rheoliad (EU) 2019/1793 Atodiad I

    Bwyd a bwyd anifeiliaid

    • Cnau daear (pysgnau), yn eu plisgyn (1202 41 00)
    • Cnau daear (pysgnau), heb blisgyn (1202 42 00)
    • Menyn pysgnau (2008 11 10)
    • Cnau daear (pysgnau), wedi eu paratoi neu eu cadw fel arall (2008 11 91, 2008 11 96, 2008 11 98)
    • Blodiau a chynnyrch mâl cnau daear (ex 1208 90 00 20)
    • Cacen oel a gwaddodion soled eraill, boed wedi eu malu neu ar ffurf pelenni, sy'n ganlyniad i ddistyllu olew cnau daear (2305 00 00)
    • Past cnau daear (ex 2007 10 10; ex 2007 10 99; ex 2007 99 39)

    Halogion a reolir

    Afflatocsinau

    Rheoliad (EU) 2019/1793 Atodiad II

    Bwyd

    •  
    •  
    • Echdyniad fanila (1302 19 05)

    Halogion a reolir

    Gweddillion plaladdwyr

    Uzbekistan (UZ)

    Rheoliad (EU) 2019/1793 Atodiad I

    Bwyd

    • Bricyll wedi'u sychu (0813 10 00)
    • Bricyll, wedi eu paratoi neu eu cadw fel arall (2008 50 61)

    Halogion a reolir

    Sylffitau 

    Fietnam (VN)

    Rheoliad (EU) 2019/1793 Atodiad I 

    Bwyd – ffres, wedi'i oeri neu wedi'i rewi

    •  
    • Pupurau o'r rhywogaeth Capsicum (ar wahân i'r rhai melys) (ex 0709 60 99 20, ex 0710 80 59 20)

    Halogion a reolir

    Gwaddodion plaladdwyr

    Rheoliad (EU) 2019/1793 Atodiad II

    Bwyd – ffres neu wedi'i oeri

    • Ocra (ex 0709 99 90 20, ex 0710 80 95 30)

    Halogion a reolir

    Gwaddodion plaladdwyr

    Bwyd – ffres neu wedi'i oeri

    • Pitahaya (ffrwyth y ddraig) (ex 0810 90 20 10)
    • Nwdls parod (1902 30 10)

    Halogion a reolir

    Gwaddodion plaladdwyr

    Pob gwlad

    Rheoliad y Comisiwn (EC) Rhif 1333/2008

    Cynnyrch

    • "Melysion jeli wedi'u rheoli" 
    • "Cwpanau-mini jeli wedi'u rheoli" 
    • Yn golygu unrhyw gwpanau-mini jeli sydd wedi eu bwriadu ar gyfer eu bwyta gan bobl ac sy'n cynnwys unrhyw rai o'r ychwanegion bwyd canlynol 
    • E 400 asid alginig, E 401 alginad sodiwm, E 402 alginad potasiwm, E 403 amoniwm alginad, E 404 calsiwm alginad, E 405 propan 1,2-diol alginad,  E 406 agar, E 407 caraginan, E 407a gwymon ewtsema wedi'i brosesu E 410 gwm carob, E 412 gwm guar, E 413 dragant, E 414 gwm acasia, E 415 Gwm santhan, E 417 gwm tara a/neu E 418 gwm gelan.

    Halogion a reolir

    E425 Konjac