Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Mewnforion ac allforion

Wrth fewnforio bwyd, mae angen i chi wybod am y rheoliadau sy'n berthnasol i gynhyrchion penodol a rheolau mwy cyffredinol ar labelu ac ychwanegion (additives). Gellir cael mynediad hefyd at ddata a chudd-wybodaeth ar yr Hyb Cudd-wybodaeth Fewnforio.

Mae llywodraeth y DU wedi cyflwyno’r cam nesaf o reolaethau mewnforio ar gyfer cynhyrchion bwyd a bwyd anifeiliaid sy’n cael eu mewnforio i’r DU. Bydd cynhyrchion sy’n dod o anifeiliaid ac sy’n peri risg ‘ganolig’ i fioddiogelwch y DU yn awr yn destun gwiriadau cyflawn wrth y ffin, a’r rheiny’n wiriadau adnabod, ffisegol a dogfennol sy’n seiliedig ar risg. Gallwch ddysgu mwy yma:

Model Gweithredu Targed ar gyfer Ffiniau (BTOM)

Mae mwy o wybodaeth am y BTOM ac am fewnforio cynhyrchion sy’n dod o anifeiliaid i Brydain Fawr o’r UE ac EFTA ar gael ar GOV.UK:

Hyb Cudd-wybodaeth Fewnforio

Mynediad at adroddiadau dadansoddi data ar gyfer bwyd a fewnforir i’r DU o’r UE a gwledydd nad ydynt yn yr UE.

Yn yr adran hon

Allforion

Allforio bwyd a bwyd anifeiliaid yn fasnachol i wledydd y tu allan i'r Deyrnas Unedig.

Yn yr adran hon

Cynnwys perthnasol

Yn yr adran hon