Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Aelodau Bwrdd yr ASB gan gynnwys cofnodion o bresenoldeb, ymrwymiadau a threuliau

Proffiliau ar gyfer aelodau Bwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) gan gynnwys unrhyw fuddiannau busnes ac aelodaeth

Fel aelod Bwrdd yr ASB, dylid datgan yr holl fuddiannau personol neu fusnes a allai cael eu gweld eu bod yn dylanwadu ar eu barn.

Mae buddiannau o’r fath yn cynnwys cymryd rhan yn y diwydiant amaeth, bwyd a diwydiannau cysylltiedig.

Aelodau presennol Bwrdd yr ASB

Mae Fiona Gately a’r Arglwydd Blencathra wedi’u hailbenodi am ail dymor o 3 blynedd o 1 Mehefin 2024. Mae mwy o fanylion ar gael yma.

Presenoldeb y Bwrdd

Mae cofnod o bresenoldeb Aelodau’r Bwrdd nghyfarfodydd y Bwrdd yr ASB, y Pwyllgor Busnes a’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (ARAC) ar gael i’w lawrlwytho (Saesneg yn unig).

Cofnod o bresenoldeb y Bwrdd

Ymrwymiadau’r Bwrdd

Mae cofnod o’r ymrwymiadau a wnaed gan aelodau’r Bwrdd dros y flwyddyn ddiwethaf ar gael i’w lawrlwytho (Saesneg yn unig).

Treuliau’r Bwrdd

Mae manylion treuliau busnes Aelodau’r Bwrdd i’w gweld drwy data.food.gov.uk.