Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Aelodau Bwrdd yr ASB gan gynnwys cofnodion o bresenoldeb, ymrwymiadau a threuliau

Proffiliau ar gyfer aelodau Bwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) gan gynnwys unrhyw fuddiannau busnes ac aelodaeth

Diweddarwyd ddiwethaf: 11 Hydref 2023
Gweld yr holl ddiweddariadau
Diweddarwyd ddiwethaf: 11 Hydref 2023
Gweld yr holl ddiweddariadau

Fel aelod Bwrdd yr ASB, dylid datgan yr holl fuddiannau personol neu fusnes a allai cael eu gweld eu bod yn dylanwadu ar eu barn.

Mae buddiannau o'r fath yn cynnwys cymryd rhan yn y diwydiant amaeth, bwyd a diwydiannau cysylltiedig.

Aelodau presennol Bwrdd yr ASB

Presenoldeb y Bwrdd

Mae cofnod o bresenoldeb Aelodau'r Bwrdd nghyfarfodydd y Bwrdd yr ASB, y Pwyllgor Busnes a'r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (ARAC) ar gael i'w lawrlwytho (Saesneg yn unig).

Ymrwymiadau'r Bwrdd

Mae cofnod o'r ymrwymiadau a wnaed gan aelodau'r Bwrdd dros y flwyddyn ddiwethaf ar gael i'w lawrlwytho (Saesneg yn unig).

Treuliau'r Bwrdd

Mae manylion treuliau busnes Aelodau'r Bwrdd i'w gweld drwy data.food.gov.uk.