Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Fiona Gately - Aelod Bwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd

Yn amlinellu hanes proffesiynol Aelodau ein Bwrdd ac yn rhoi manylion unrhyw fuddiannau busnes sydd ganddynt er mwyn sicrhau tryloywder.

Last updated: 2 Mehefin 2021
Fiona Gately

Photo of FSA Board Member Fiona Gately

Mae Fiona Gately wedi gwasanaethu fel cynghorydd arbenigol yn Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig ac wedi gwasanaethu ar ei Phwyllgor Cynghori ar Safonau Organig rhwng 2003 a 2005. Hi oedd cyfarwyddwr ymgyrchoedd Jamie Oliver ar fwyd ysgol, sgiliau coginio a gordewdra yn y Deyrnas Unedig (DU) a'r Unol Daleithiau. Sefydlodd a gwasanaethodd ar Fwrdd Ymddiriedolaeth Bwyd Ysgol yr Adran Addysg rhwng 2009 a 2011.

Mae Fiona wedi gweithio i Dywysog Cymru i adeiladu ei frand bwyd organig arobryn Duchy Originals, ac fel pennaeth marchnata yng nghwmni cydweithredol llaeth organig y DU, Omsco. Mae hi'n gynghorydd i Academi Frenhinol y Celfyddydau Coginiol a'u Hymddiriedolaeth ‘Adopt A School’ i hyrwyddo addysg bwyd a sgiliau coginio trwy'r diwydiant lletygarwch.

Cyflogaeth

  • Wedi fy nghyflogi fel ymgynghorydd cyfathrebu trwy fy nghwmni Nourish Communication Ltd.

Swyddi Cyfarwyddwr

Swyddi Cyfarwyddwr, gyda thâl neu’n ddi-dâl.

  • Nourish Communication Ltd, 75/77 Kensington Gardens Square Limited.

Incwm, cydnabyddiaeth neu fuddion

Unrhyw fusnes, gweithgarwch proffesiynol neu gyhoeddus neu fuddiannau sy’n ffynhonnell incwm, cydnabyddiaeth, neu sydd o fudd arall.

 

  • Ateria Health Ltd, ac yn Aelod o’u Bwrdd Cynghori Meddygol i gefnogi datblygiad eu cynhyrchion iechyd y perfeddion ar gyfer y farchnad.
  • Cynghorydd di-dâl i Academi Frenhinol y Celfyddydau Coginiol a'i Hymddiriedolaeth ‘Adopt a School’.

Sefydliadau, clybiau neu gyrff

Aelodaeth o gyrff cyhoeddus, ymddiriedolaeth elusen neu ymddiriedolaeth gyhoeddus neu breifat arall, neu aelodaeth, rôl neu gysylltiad â chlwb neu sefydliad.

  • Aelod o Glwb Hwylio Brenhinol Hong Kong.
  • Aelod o Glwb Nofio’r Serpentine.

Cyfranddaliadau a buddsoddiadau

Unrhyw gyfranddaliadau, ac eithrio’r rheiny sy’n cael eu cadw gan ymddiriedolaeth unedau neu drefniadau tebyg lle nad oes gan aelodau’r Bwrdd ddylanwad ar y ffordd y caiff y cyfranddaliadau eu rheoli.

  • Nourish Communication Ltd.