Neidio i’r prif gynnwys

Fiona Gately - Aelod Bwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd

Yn amlinellu hanes proffesiynol Aelodau ein Bwrdd ac yn rhoi manylion unrhyw fuddiannau busnes sydd ganddynt er mwyn sicrhau tryloywder.
Diweddarwyd ddiwethaf
Fiona Gately

Mae Fiona Gately wedi gwasanaethu fel cynghorydd arbenigol yn Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig ac wedi gwasanaethu ar ei Phwyllgor Cynghori ar Safonau Organig rhwng 2003 a 2005. Hi oedd cyfarwyddwr ymgyrchoedd Jamie Oliver ar fwyd ysgol, sgiliau coginio a gordewdra yn y Deyrnas Unedig (DU) a'r Unol Daleithiau. Sefydlodd a gwasanaethodd ar Fwrdd Ymddiriedolaeth Bwyd Ysgol yr Adran Addysg rhwng 2009 a 2011.

Mae Fiona wedi gweithio i Dywysog Cymru i adeiladu ei frand bwyd organig arobryn Duchy Originals, ac fel pennaeth marchnata yng nghwmni cydweithredol llaeth organig y DU, Omsco. Mae hi'n gynghorydd i Academi Frenhinol y Celfyddydau Coginiol a'u Hymddiriedolaeth ‘Adopt A School’ i hyrwyddo addysg bwyd a sgiliau coginio trwy'r diwydiant lletygarwch.

Cyflogaeth

  • Wedi fy nghyflogi fel ymgynghorydd cyfathrebu trwy fy nghwmni Nourish Communication Ltd.

Swyddi Cyfarwyddwr

Swyddi Cyfarwyddwr, gyda thâl neu’n ddi-dâl.

  • Nourish Communication Ltd, 75/77 Kensington Gardens Square Limited.

Incwm, cydnabyddiaeth neu fuddion

Unrhyw fusnes, gweithgarwch proffesiynol neu gyhoeddus neu fuddiannau sy’n ffynhonnell incwm, cydnabyddiaeth, neu sydd o fudd arall.

  • Y Comisiwn Bwyd, Ffermio a Chefn Gwlad
  • Ateria Health Ltd, ac yn Aelod o’u Bwrdd Cynghori Meddygol i gefnogi datblygiad eu cynhyrchion iechyd y perfeddion ar gyfer y farchnad.
  • M&C Saatchi Talk.
  • Cynghorydd di-dâl i Academi Frenhinol y Celfyddydau Coginiol a'i Hymddiriedolaeth ‘Adopt a School’.

Sefydliadau, clybiau neu gyrff

Aelodaeth o gyrff cyhoeddus, ymddiriedolaeth elusen neu ymddiriedolaeth gyhoeddus neu breifat arall, neu aelodaeth, rôl neu gysylltiad â chlwb neu sefydliad.

  • Aelod o Glwb Hwylio Brenhinol Hong Kong.
  • Aelod o Glwb Nofio’r Serpentine.

Cyfranddaliadau a buddsoddiadau

Unrhyw gyfranddaliadau, ac eithrio’r rheiny sy’n cael eu cadw gan ymddiriedolaeth unedau neu drefniadau tebyg lle nad oes gan aelodau’r Bwrdd ddylanwad ar y ffordd y caiff y cyfranddaliadau eu rheoli.

  • Nourish Communication Ltd.