Hylendid llaeth a gweddillion gwrthfiotig

Canllaw ar gyfer cynhyrchwyr llaeth ar safonau hylendid gofynnol er mwyn bodloni rheoliadau a phrofi llaeth am weddillion gwrthfiotig.
Diweddarwyd ddiwethaf

Mae deddfwriaeth hylendid bwyd yr Undeb Ewropeaidd yn nodi dyletswydd busnesau bwyd i gynhyrchu bwyd yn ddiogel ac i sicrhau cysondeb. Mae’r ddeddfwriaeth yn ymdrin â’r gadwyn fwyd gyfan, o’r fferm i’r fforc. Mae elfennau allweddol y ddeddfwriaeth llaeth flaenorol yn cael eu cadw, megis y rheiny sy’n berthnasol i iechyd a glendid yr anifeiliaid, hylendid wrth odro a rheolaeth ar laeth yfed amrwd.

Mae’r llyfryn hylendid cynnyrch llaeth yn adlewyrchu’r newid o ran cyflwyno rheolaethau swyddogol, i gynorthwyo cynhyrchwyr llaeth i gyflawni’r safonau hylendid gofynnol i gydymffurfio â’r ddeddfwriaeth, gan ei fod yn berthnasol i ddaliadau cynhyrchu llaeth.

Mae Dyddiadur Cynnyrch Llaeth wedi’i gynnwys i’ch helpu i gadw cofnod a chynnal cofnodion effeithiol, a fydd o gymorth i chi wrth gynhyrchu bwyd mwy diogel, gan leihau’r peryglon i’ch busnes ac i’r cwsmer.

Profi llaeth am weddillion gwrthfiotig

Ni ddylai canllawiau ar weithredu Rheoliad Rhif 853/2004 sy’n ymwneud â phrofi llaeth am weddillion gwrthfiotig fod yn fwy na’r terfynau gweddillion uchaf penodedig. Yn benodol, y gofyniad bod yn rhaid i weithredwyr busnesau bwyd gyflwyno gweithdrefnau i sicrhau nad yw llaeth amrwd yn cael ei roi ar y farchnad os yw’n cynnwys gweddillion gwrthfiotig sy’n uwch na therfynau rheoledig.

Mae’r canllawiau yn esbonio’r gofynion deddfwriaethol; beth mae methu prawf sgrinio gwrthfiotig yn ei olygu; yn amlinellu’r opsiynau ar gyfer gweithredu ac hefyd yn nodi pwy bydd angen cysylltu â nhw yn sgil methu prawf.


Gwybodaeth a chanllawiau ar brofi llaeth am weddillion gwrthfiotig.