Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg
Canllawiau diogelwch a hylendid bwyd ar gyfer banciau bwyd ac elusennau

Sefydlu banc bwyd, elusen cymorth bwyd neu ddarparwr cymorth bwyd

Canllawiau ar gyfer sefydlu darparwr bwyd elusennol.

Diweddarwyd ddiwethaf: 15 Tachwedd 2022
Diweddarwyd ddiwethaf: 15 Tachwedd 2022

Os yw eich gweithrediad wedi’i bennu’n fusnes bwyd, mae angen iddo ddilyn yr un egwyddorion sy’n gymwys i fusnesau bwyd eraill.

Mae hyn yn cynnwys dilyn rheolau mewn perthynas â’ch:

  • safle
  • mannau paratoi bwyd
  • offer
  • gwastraff bwyd
  • mesurau rheoli alergenau

Os ydych yn gweithredu mewn adeilad neu leoliad a rennir, mae angen i chi roi’r un mesurau a rhagofalon ar waith â phe bai’n eiddo meddiannaeth unigol.